Batterijenverwerker Van Peperzeel uit Lelystad overgenomen door Huiskes Metal & Electronics Recycling

Huiskes Metal & Electronics Recycling neemt batterijenverwerker Van Peperzeel over. Foto: Angeline Swinkels

De grootste batterijeninzamelaar en -sorteerder van Nederland, Van Peperzeel in Lelystad, wordt onderdeel van Huiskes Metal & Electronics Recycling. Dit bedrijf uit Waalwijk is specialist op het gebied van het inzamelen, bewerken en recyclen van elektronica en metalen.

Beide familiebedrijven hebben een leidende positie binnen specifieke segmenten van de recyclingsector en verwachten samen meer schaal- en synergievoordelen te kunnen behalen.

Marktleider

Van Peperzeel is momenteel marktleider in de inzameling van loodaccu’s en lithium-ion batterijen. Volgens Agentschap NL (gelieerd aan het ministerie van VROM) worden in ons land jaarlijks zo’n vierenveertigduizend ton accu’s en batterijen afgedankt. Hiervan neemt Van Peperzeel het grootste deel voor haar rekening, reden waarom Stibat (Stichting Batterijen) het bedrijf beschouwt als hét nationale sorteercentrum van alle afgedankte accu’s en batterijen in Nederland. De onderneming heeft zich daarnaast ontwikkeld tot kenniscentrum voor batterijtechnologie.

Activiteiten vullen elkaar goed aan

Huiskes Metal & Electronics Recycling is de afgelopen jaren uitgegroeid tot specialist op het gebied van het inzamelen, bewerken en recyclen van afgedankte elektronica en metalen. Dit familiebedrijf uit Waalwijk verwerkt jaarlijks vele tonnen aan e-waste, zoals laptops, oude mobieltjes en huishoudelijke apparaten. De huidige directie, bestaande uit Dirk en Koen Huiskes, verwacht dat het aandeel batterijen in het elektronica- en metaalafval in de toekomst verder zal toenemen. Daardoor vullen de activiteiten van Van Peperzeel en die van Huiskes elkaar goed aan, en kunnen beide ondernemingen ook in de toekomst de (wettelijk) correcte verwerking en traceerbaarheid van e-waste blijven garanderen.

Van Peperzeel blijft vanuit Lelystad opereren. Ook blijft directeur Johan van Peperzeel aan het bedrijf verbonden. Nog meer dan nu het geval is zal de onderneming zich gaan toeleggen op de snelle ontwikkelingen binnen de mondiale batterijenmarkt.

Nieuws

menu