Sportevenementen en -organisaties in Flevoland kunnen aanvraag indienen voor bijdrage uit tranche twee steunpakket corona

De provincie Flevoland heeft voor 2021 én 2022 een aanvullende bijdrage van in totaal meer dan € 400.000,- beschikbaar gesteld voor de sportsector. Foto: Challenge Almere-Amsterdam

Sportevenementenorganisaties en sportaanbieders in Flevoland kunnen van woensdag 19 januari 13.00 uur tot en met woensdag 23 februari weer een aanvraag indienen voor een bijdrage uit het steunpakket ‘Corona en sport in Flevoland’.

Dit steunpakket wordt aangeboden door de provincie Flevoland en is een aanvulling op de al bestaande landelijke steunmaatregelen.

Extra ondersteunen

De provincie had in eerste instantie € 300.000,- beschikbaar gesteld om de sport in Flevoland in 2021 en 2022 extra te ondersteunen. Doel hierbij was het behoud van de sportinfrastructuur van Flevoland en het herstel en de versterking van sportorganisaties en hun organisatiekracht, tijdens en na corona. De uitvoering ligt in handen van Sportservice Flevoland.

Drie onderdelen

Het pakket bestaat uit drie onderdelen: Stimuleringsfonds Sportevenementen, Stimuleringsfonds Sportaanbieders en een Ondersteuningsprogramma. Dat er dringend behoefte is aan ondersteuning, bleek wel uit de vele aanvragen die Sportservice Flevoland binnen kreeg bij de eerste openstelling (tranche één) van de beide stimuleringsfondsen in maart 2021, die het beschikbare budget ruim overschreden. Reden voor de provincie om voor 2021 én 2022 een aanvullende bijdrage van in totaal meer dan 400.000 euro beschikbaar te stellen.

Nogmaals een aanvraag

Door deze extra aanvulling kunnen organisaties en aanbieders bij tranche twee nogmaals een aanvraag in hetzelfde fonds doen. Organisaties en aanbieders die voor het eerst een aanvraag indienen bij een fonds, krijgen echter wel voorrang.

Sportgedeputeerde Harold Hofstra: ‘Voor de provincie Flevoland zijn sport en bewegen wezenlijke onderdelen van de gezonde, krachtige samenleving waar we naar streven. Helaas hebben we opnieuw te maken met coronamaatregelen die de sportsector opnieuw raken en de nodige veerkracht van ons allemaal vragen. Met de tweede tranche van het steunpakket willen we sportevenementenorganisaties, verenigingen, sportaanbieders en alle betrokken vrijwilligers concreet ondersteunen en laten zien dat we achter ze staan.’

Voortzetten van evenement

Eerste onderdeel van het pakket is het Stimuleringsfonds Sportevenementen. Sportevenementenorganisaties kunnen vanaf 19 januari een aanvraag indienen voor een bijdrage uit dit fonds. Deze financiële bijdrage is een steun in de rug voor het voortzetten van het evenement. De aanvraagprocedure is laagdrempelig met een korte beslissingstermijn. De hoogte van de bedragen varieert van maximaal € 2.000,-, € 3.500,- en € 5.000,-, afhankelijk van de omvang van het evenement.

Weer op gang helpen

Het Stimuleringsfonds Sportaanbieders is een stimuleringsbijdrage voor sportaanbieders (zowel verenigingen als commerciële aanbieders) met als doel sportaanbieders vanuit een positieve insteek te stimuleren en weer op gang te helpen. Een steun in de rug en aanmoediging om weer op te starten, zodra dit kan.

Het steunpakket is niet bedoeld om een ‘gat in de begroting’ te dichten, maar is gericht op het initiëren van nieuwe activiteiten. Per sportaanbieder kan tot maximaal € 1.500,- aangevraagd worden. Voor beide stimuleringsfondsen is de aanvraagprocedure laagdrempelig. Maar, er moet wel aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Deze voorwaarden worden toegelicht op de website van Sportservice Flevoland, www.sportflevo.nl/coronasteunpakket.

Ondersteuningsprogramma

De financiële impulsen vanuit de stimuleringsfondsen zijn een belangrijke katalysator voor de sportsector. Echter, er is meer nodig dan alleen financiële middelen. Daarom biedt Sportservice Flevoland ook een ondersteuningsprogamma aan. Dit programma bestaat uit onder andere de inzet van experts voor één-op-één ondersteuningstrajecten, kennisbijeenkomsten en een vitaliteitscan voor verenigingen.

Meer informatie over het steunpakket, de voorwaarden en aanmelden staat op www.sportflevo.nl/coronasteunpakket . Wie vragen heeft kan bellen met telefoonnummer 0320-251113 of mailen naar info@sportflevo.nl.

Nieuws

menu