Wethouder Irene Korting: 'Elke vaccinatie telt!'

Wethouder Irene Korting.

Wethouder Irene Korting. Gemeente Dronten

Dronten - De bereidheid onder Drontenaren om zich te laten vaccineren tegen corona is groot. Toch zijn er ook bepaalde groepen die aandacht verdienen.

Wethouder Irene Korting, met onder andere volksgezondheid in de portefeuille, maakt zich daar hard voor. Daarom zal er de komende tijd speciale aandacht zijn voor twee doelgroepen: arbeidsmigranten en jongeren.

Seizoenarbeiders

Op het moment van schrijven hebben 19.000 Drontenaren zich laten vaccineren. Het hoogtepunt was in de week van 2 juni, toen er 4.000 prikken in één week werden gezet. Het zijn cijfers die niet laten zien dat bepaalde groepen echter wel achterblijven.

De eerste groep waar zorg over was en waar Korting ook bij demissionair minister Hugo de Jonge en de Tweede Kamer aandacht voor heeft gevraagd, zijn de arbeidsmigranten. ‘Dan gaat het om een groep van zo’n 1.350 mensen die in Dronten leven, wonen en werken, maar niet geregistreerd staan in de gemeentelijke BRP (basisregistratie personen): seizoenarbeiders die geen vast woonadres hebben in Dronten. Iedereen die in Dronten geregistreerd staat, krijgt via de gewone weg een uitnodiging voor een vaccinatie, maar deze mensen vielen tot nog toe buiten de boot.’ Dat was de reden om hier extra aandacht voor te vragen bij de minister. ‘Mijn idee was dat er voor deze groep vaccins beschikbaar zouden komen: liefst Janssenvaccins, want daarvoor is maar één injectie nodig. Het is mooi dat dit is opgepakt.’

Vaccinatieweek

Als GGD-bestuurder met COVID-19 in portefeuille heeft Korting hier ook aandacht bij de GGD voor gevraagd. Ze is dan ook blij dat de GGD deze week start met het inenten van die specifieke groep. ‘Er zijn 1.000 vaccinatiemomenten beschikbaar en dat kan als dat nodig is worden opgeschaald naar 2.400 en eventueel een tweede prikweek of prikken in de avonduren.’

Korting benadrukt het belang van onze arbeidsmigranten. ‘Deze mensen zijn ontzettend belangrijk voor de Drontense economie en voor onze agrarische ondernemers. Ze leven in Dronten, doen hun boodschappen in Dronten. Ook vanuit menselijk oogpunt hebben zij recht op dezelfde gezondheidszorg die wij hebben.’ Natuurlijk blijft het je wel of niet laten inenten ook bij hen een eigen keuze. ‘Maar we benaderen wel zoveel mogelijk werkgevers die we kennen met de vraag of zij hun werknemers goed willen voorlichten en de ruimte en tijd willen geven zich te laten inenten. Maar we hebben niet alle werkgevers in beeld. Dus als er bedrijven zijn die nog niets van ons hebben gehoord: meld je bij de GGD. Er zijn vaccins beschikbaar.’

Jongeren

Een tweede doelgroep waar Korting zich zorgen over maakt, zijn jongeren. ‘Ik snap dat ook wel: jongeren voelen zich fit en gezond en denken “Mij kan niet veel overkomen”. Maar toch: ook zij kunnen flink ziek worden door corona en daar blijvende longschade door oplopen. En al ben je zelf niet zo ziek, je kunt wel je omgeving besmetten.’ Dus ook voor hen is de boodschap: laat je vaccineren.

‘Het belang daarvan is groot. Het is belangrijk voor de volksgezondheid: van mensen individueel, maar ook om te zorgen dat er niet weer een grote druk op de zorg ontstaat. Maar het is ook belangrijk voor onze ondernemers. Om te zorgen dat er geen derde golf komt en er weer in meer of mindere mate een lockdown nodig is.’

Op de goede weg

Korting ziet dat we op de goede weg zijn, maar er zijn ook zorgen. ‘Over nieuwe varianten bijvoorbeeld, die soms besmettelijker zijn en waar je zieker van wordt. Door je te laten vaccineren ga je ook de kans op verspreiding van die varianten en de kans op het ontstaan van nieuwe mutaties tegen. Straks is de ‘r’ weer in de maand. Dan is het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen gevaccineerd zijn. En daarbij telt elk vaccin.’

‘We hebben de GGD ook gevraagd te onderzoeken per gemeente hoe groot de vaccinatiegraad en -bereidheid is en welke groepen er wellicht achterblijven. Tot nu toe is dat wel provinciebreed onderzocht, maar nog niet op gemeenteniveau. Dat gaat nu wel gebeuren, zodat we voor bepaalde groepen daar ook speciale aandacht op kunnen richten. Met goede voorlichting en de juiste informatie. Want uiteindelijk blijft het altijd je eigen keuze, dat is logisch. Maar als wethouder Volksgezondheid zeg ik: hoe meer mensen zich laten vaccineren, hoe beter het is. Hoe minder ruimte het virus krijgt, hoe meer ruimte wij krijgen en blijven behouden’.