Werkloosheid daalt in Flevoland minder snel dan landelijk

De lerarentekorten nemen toe en zullen ook nog wel even blijft, voorspelt het UWV. Foto Pixabay.nl

Regio - In de provincie Flevoland zette de daling van het aantal WW-uitkeringen in mei door. Ten opzichte van vorige maand nam het aantal WW-uitkeringen af met 4,8 %.

Eind mei verstrekte UWV 4.703 WW-uitkeringen in de provincie Flevoland en dat waren er 236 minder dan de maand ervoor. Landelijk was de afname met 5,8% iets groter. Ten opzichte van een jaar geleden is het aantal WW-uitkeringen fors lager. De daling in Flevoland is 35,9%, oftewel 2.632 uitkeringen. Deze afname is iets groter dan de landelijke daling het afgelopen jaar (-34,0%).

Lerarentekort

Vóór de corona-crisis waren lerarentekorten al het belangrijkste thema in het onderwijs. Deze tekorten zijn toegenomen en de verwachting is dat deze de komende jaren aanhouden, zowel in het primair als voortgezet onderwijs. De situatie in het voortgezet onderwijs verschilt met name per vak. Er waren al langere tijd tekorten aan docenten exacte vakken en talen. Dit is nu uitgebreid tot bijna alle vakken: alleen voor docenten kunst en cultuurvakken is er nog geen krappe arbeidsmarkt. In het primair onderwijs zijn er vooral regionale verschillen. De tekorten aan basisschoolleraren zijn het grootst in de Randstad. Ook in de arbeidsmarktregio Flevoland was de spanning in 2021 zeer krap. Deze personeelstekorten bieden kansen voor werkzoekenden.

Nieuws

Meest gelezen

menu