Waterschap plaatst zonnepanelen bij zuivering Dronten

NDC mediagroep

Dronten - De aanbesteding voor de bouw van een zonneweide bij de afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) in Dronten is inmiddels afgerond. Hoppenbrouwers Techniek heeft de opdracht gekregen en start eind augustus met de bouw.

De zonnepanelen zijn begin 2018 klaar voor gebruik. Hiermee zet het waterschap een volgende stap richting energieneutraliteit, zoals beschreven in het in september 2016 vastgestelde Masterplan Duurzame Energie.

Voorzien in eigen energiebehoefte

Na realisatie van deze zonneweide voorziet de AWZI in Dronten voor circa 67 procent in haar eigen energiebehoefte. In de aanbesteding is tevens de plaatsing van zonnepanelen op de AWZI’s Almere en Zeewolde meegenomen. Bij succesvolle afronding in Dronten, volgt de gunning van het vervolgtraject. Heemraad Lida Schelwald is blij met deze ontwikkeling: 'Dit project draagt flink bij aan de energieneutraliteit van ons waterschap en we blijven ruim binnen het door het algemeen bestuur vastgestelde plafondbedrag'.

Masterplan Duurzame Energie

Het Masterplan Duurzame Energie bestaat uit maatregelen die ervoor moeten zorgen dat Waterschap Zuiderzeeland in 2050 klimaatneutraal is. Zo wil het waterschap in 2030 voor 35 à 45 procent zelfvoorzienend zijn en in 2050 energieneutraal. Met het Masterplan Duurzame Energie draagt het waterschap zijn steentje bij om klimaatverandering tegen te gaan. Het Masterplan Duurzame Energie is een gevolg van het klimaatakkoord tussen Unie van Waterschappen en het Rijk en van het klimaatakkoord Parijs.

Subsidie en vergunning

In de voorbereidingsfase heeft de gemeente Dronten in 2016 voor de zonneweide een vergunning verleend en heeft het waterschap hiervoor een stimuleringssubsidie voor duurzame energie (SDE+) ontvangen. De opdrachtverstrekking is verstuurd naar de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, zodat uiteindelijk ook de SDE-subsidie verstrekt kan worden.

Nieuws

menu