Vriendentuin gecombineerd met naaktstrand roept felle reacties op

Jack Schoone. Stichting Artifest

Lelystad – Leefbaar Lelystad heeft een voorstel voor het nieuw leven inblazen van een naaktstrand in het Larserbos dinsdag ingetrokken. Het plan kwam de partij op zware kritiek te staan.

Gecombineerd voorstel

Leefbaar Lelystad combineerde de wens voor een naaktstrand met een ontmoetingsplek voor LHBT’ers, een wens die tijdens de motiemarkt in november door Lelystedeling Chris Luk was ingebracht. De Lelystedeling mist een plek waar LHBT’ers (lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuele personen en transgenders) zichzelf kunnen zijn en elkaar kunnen ontmoeten. Daarom heeft hij ‘de Vriendentuin’ bedacht.

Leefbaar Lelystad dacht met een vriendentuin nabij een naaktstrand twee vliegen in één klap te slaan. Vandaar dat men het voorstel dinsdag wilde inbrengen tijdens de begrotingsvergadering. Leefbaar vroeg daarin dat dat de gemeente met de provincie en de eigenaar van het bos in overleg zou gaan om te kijken hoe de vriendentuin en het naaktstrand gerealiseerd kunnen worden.

Felle reacties

Maar andere partijen reageerden fel op dit plan. Zij zagen het verband niet tussen het plan voor de Vriendentuin en een naaktstrand. Fractievoorzitter Jack Schoone van Leefbaar Lelystad zei hierover uitvoerig te hebben overlegd met indiener Chris Luk, maar de reacties bleven fel.

‘De indiener veronderstelt een causaal verband tussen naaktrecreatie en LHBT’ers. Het college ziet dit verband niet,’ reageerde het college van b+w op het voorstel. ‘We willen toch geen onderscheid maken tussen LHBT’ers en anderen? Dit is een verkeerd signaal en we zullen tegenstemmen,’ zei Luc Baaten (InwonersPartij). ‘Dit gaat meer over het opnieuw inrichten van een friemeltuin. Daar zullen we niet in meegaan,’ reageerde Edwin Hers (VVD).

Ingetrokken

Jack Schoone betreurde die felle reacties, maar begreep dat het voorstel geen steun zou krijgen. Hij trok het voorstel dan ook in voordat het in stemming kon worden gebracht.

Nadat dat was gebeurd, probeerde GroenLinks nog met een nieuw voorstel het idee van de Vriendentuin alsnog te redden, maar een meerderheid van de gemeenteraad ging ook daar niet in mee.

Verkeerd besluit

Het Larserbos en het betreffende strand was vroeger een ‘cruiseplek’ voor homo’s, waar mannen elkaar ontmoetten om seks met elkaar te hebben. Na klachten heeft Flevo-landschap, beheerder van het bos, dat juist tegen willen gaan.

Volgens Leefbaar Lelystad is daarmee een vergissing gemaakt. ‘In 2011 het recreatie strandje  en ontmoetingsplek voor LHBT's in het Larserbos  vanwege het ontmoedigingsbeleid gesloten. Hiermee is een mooie plek om naakt te recreëren en/of elkaar te ontmoeten verloren gegaan.’

Nieuws

menu