Vergadering Waterschap Zuiderzeeland ook via livestream te volgen

Het Waterschapshuis in Lelystad. Archieffoto: Mediahuis Noord / Albert Mekkes

Publiek is woensdagmiddag welkom bij de openbare vergadering van het algemeen bestuur van Waterschap Zuiderzeeland, zowel op de publieke tribune als via livestream.

Op de agenda staan onder andere de volgende punten:

Begroting 2023 enMeerjarenraming 2024-2026

Klimaatverandering en de economische situatie in Nederland hebben grote invloed op het waterschapswerk. Zuiderzeeland blijft werken aan een toekomstbestendig waterbeheer. Ondertussen zorgen de hoge inflatie en de huidige energieprijzen ervoor dat het waterschapswerk steeds duurder wordt. De Algemene Vergadering wordt gevraagd de begroting, meerjarenraming en de tarieven voor 2023 vast te stellen.

Vervangen gecreosoteerde oeverbeschoeiing Noordoostpolder

De klassieke methode voor verduurzaming van houten oeverbescherming met creosootolie is in de Noordoostpolder veel gebruikt. Tegenwoordig is dit niet meer toegestaan vanwege negatieve milieueffecten. Daarom neemt het waterschap maatregelen en zijn vervangingsscenario’s uitgewerkt.

De Algemene Vergadering besluit over het voorkeursscenario en de financiële consequenties daarvan.

Herziene aanvraag Nationaal Groeifonds

In 2021 heeft Zuiderzeeland samen met een brede vertegenwoordiging van de watertechnologiesector een aanvraag ingediend voor een investeringsbijdrage uit het Nationaal Groeifonds. Na beoordeling is de aanvraag nu herzien met een kleinere investeringsomvang. Voor Zuiderzeeland gaat het om drie projecten, waarmee het waterschap zich voorbereidt op toekomstige uitdagingen.

Spreekrecht voor iedereen

Tijdens deze vergadering kunnen inwoners gebruikmaken van het spreekrecht. Kijk hiervoor op www.zuiderzeeland.nl/spreekrecht .

Stukken ter inzage

De agenda en vergaderstukken zijn te bekijken op www.zuiderzeeland.nl/vergaderstukken

Nieuws

menu