Verbod op varend ontgassen laat nog een jaar op zich wachten

Bij het varend ontgassen komen soms giftige dampen en kankerverwekkende stoffen vrij.

Bij het varend ontgassen komen soms giftige dampen en kankerverwekkende stoffen vrij. ANP

Uiterlijk 1 juli 2024 wordt er een verbod op varend ontgassen ingevoerd. Dat heeft minister Mark Harbers laten weten. De inspectie voor de Leefomgeving en Transport gaat dat verbod handhaven.

Varend ontgassen is het ontgassen van binnenvaartschepen, als de ene lading is gelost en het schip klaar wordt gemaakt voor een volgende lading. Het gaat dan met name om schepen die benzine of benzeen, ruwe aardolie, ontvlambare vloeistoffen en koolwaterstoffen met meer dan 10 procent benzeen vervoeren. Bij het ontgassen komen soms giftige dampen en kankerverwekkende stoffen vrij.

Omdat het varend ontgassen ook voor de kust van Flevoland gebeurt, naar schatting tussen de 100 en 400 keer per jaar, wekte dat de afgelopen jaren veel beroering. Omdat maatregelen tegen varend ontgassen Europees moeten worden genomen en schepen die moeten ontgassen wel een alternatief moeten worden geboden, duurde een verbod enige tijd. Voor de zomer van volgend jaar wordt er nu een plan met concrete acties uitgewerkt, zodat het verbod per 1 juli 2024 in kan gaan.