Vaarverbod op deel IJsselmeer vanwege werk aan windpark

Afsluiting vaarroute IJsselmeer. Kaartje: Windplanblauw

Windplanblauw is bezig met de bouw van het windpark op het IJsselmeer. Hierdoor is een deel van het IJsselmeer tussen de Maximacentrale in Lelystad en de Ketelbrug afgesloten voor beroeps- en pleziervaart.

In de noordwesthoek van Flevoland, op grondgebied van de gemeenten Dronten en Lelystad, wordt gebouwd aan windpark Windplanblauw. 74 bestaande windmolens worden vervangen door 61 moderne met meer vermogen. Dat gebeurt deels op land en deels in het IJsselmeer.

De 28 windmolens van windpark Irene Vorrink worden gedemonteerd. Op dit moment vindt de bouw van de fundaties van de 24 nieuwe windmolens plaats. De werkzaamheden vinden plaats vanaf pontons in het water. Het transport van materiaal vindt ook over water plaats.

Het is verboden om in het werkgebied in het IJsselmeer te varen of te recreëren. Het gebied is afgesloten door middel van betonning.

Kijk hier voor meer informatie over de werkzaamheden op het IJsselmeer.

Nieuws

menu