Drie nieuwe Wildbeheereenheden nemen plaats in van Wildbeheereenheid Flevoland

Jagers in Flevoland (archieffoto). Fotostudio Wierd

Met ingang van donderdag 30 juni zijn uitsluitend de drie nieuwe Wildbeheereenheden (WBE’s) Zuidelijk Flevoland, Oostelijk Flevoland en Noordoostpolder formeel erkend en actief in de provincie Flevoland.

De kortgedingrechter heeft op 24 juni vorderingen van WBE Flevoland tegen de provincie tot opschorting van de inwerkingtreding van de provinciale verordening en bemiddeling afgewezen.

De in 2017 opgerichte vereniging WBE Flevoland is als gevolg hiervan haar wettelijke status als Wildbeheereenheid kwijt. De vereniging voldoet niet langer aan de vereisten zoals beschreven in de vastgestelde verordening en is als gevolg hiervan niet langer bevoegd om rechtsgeldige Wildbeheereenheid gerelateerde activiteiten uit te voeren.

Jachthouders zijn wettelijk verplicht om lid te worden van een van de drie nieuwe WBE’s om rechtsgeldig te kunnen jagen, te beheren en/of schade te bestrijden in de provincie Flevoland.

De drie erkende WBE’s zijn verantwoordelijk voor alle uitvoeringsactiviteiten (doorschrijven van ontheffingen, tellingen, afschot- en valwildregistraties, etc.) zoals vastgesteld in het Faunabeheerplan van de provincie.

Alle jagers en jachthouders met een jachtakte in Flevoland dienen zich aan te melden als lid van een van de drie WBE’s. Aanmeldingsformulieren kunnen worden aangevraagd per e-mail via: secretariaat@faunabeheerflevoland.nl

Nieuws

menu