Structurele personeelstekorten Flevoland vragen om creatieve oplossingen

Toename vacatures Flevoland. Afbeelding: UWV

De spanning op de arbeidsmarkt in Flevoland is op recordhoogte. Dat blijkt uit de nieuwste UWV-publicatie Regio in Beeld Flevoland. Deze personeelstekorten doen zich voor in alle beroepsgroepen.

Het aantal openstaande vacatures in de regio steeg dan ook tot 8.600 aan het eind van het tweede kwartaal van 2022. Tegelijk daalde het aantal WW-uitkeringen. Een deel van deze krapte is structureel. Dat vraagt wat van alle arbeidsmarktpartijen.

Personeelstekorten in alle beroepsgroepen

De jaarlijkse publicatie Regio in Beeld geeft inzicht in wat er speelt op de arbeidsmarkt in Flevoland. Halverwege 2022 is de regionale arbeidsmarkt krap. Werkgevers komen moeilijk aan personeel en veel werkzoekenden hebben een goede kans op werk. Tegenover de 8.600 openstaande vacatures vinden werkgevers zo’n 2.500 mensen die kortdurend een WW-uitkering ontvangen; gemiddeld slechts 0,3 per vacature. De tekorten doen zich voor in alle beroepsgroepen. Om welke specifieke beroepen het gaat is te vinden in het door UWV uitgebrachte overzicht Kansrijke beroepen Flevoland .

Veel tekorten blijven bestaan

Door de oorlog in Oekraïne, inflatie en de snel gestegen energieprijzen is het onzeker hoe de economie en arbeidsmarkt zich gaan ontwikkelen. Naar verwachting vlakt de banengroei in Flevoland af, en daalt het aantal vacatures in 2023. Dit betekent echter niet dat de personeelstekorten verdwijnen. Een groot deel van de krapte houdt de komende jaren aan door de vergrijzing, ontgroening, technologische ontwikkelingen, energietransitie en de grote bouwopgave. Hierdoor blijft er onder andere veel vraag naar technische en ICT-beroepen.

Oplossingen vragen creativiteit

Eén van de oplossingen voor de personeelstekorten is dat meer mensen duurzaam aan het werk komen. Ondanks de krapte zijn er namelijk nog steeds mensen die moeilijk werk kunnen vinden, terwijl ze dat wel graag zouden willen. Bijvoorbeeld omdat hun ervaring, opleiding of arbeidsfitheid niet aansluit bij wat er gevraagd wordt door werkgevers. Dit vraagt creativiteit en flexibiliteit van werkgevers, werkzoekenden en alle andere arbeidsmarktpartijen. Bijvoorbeeld door te kijken naar vaardigheden en competenties, in plaats van diploma’s en werkervaring. Ook scholing kan hierbij helpen, al dan niet door werken en leren te combineren. Het Leerwerkloket Flevoland adviseert iedereen die dat wil over dit soort loopbaanvragen en scholingsmogelijkheden.

Lees hier de nieuwste UWV-publicatie Regio in Beeld Flevoland.

Nieuws

menu