Sociocratie op eerste Polderwijsschool in Nagele waar 'natuurlijk leren' de aanpak is. School start op 11 juli in voormalige basisschool Klimop

De oude Klimop in Nagele is vanaf 1 juli het onderkomen van de nieuwe Polderwijsschool voor leerlingen van 4 tot 21 jaar Eigen foto

Polderwijs, de school voor democratisch onderwijs in Flevoland, gaat op 11 juli van start in de voormalige basisschool Klimop aan de Ring 11 te Nagele.

Aanvankelijk zou de school al eerder dit jaar los, maar nu zijn dan alle plooien weggestreken, aldus de stichting. Over de start, kort voordat de zomervakantie begint, bereikte de Stichting Polderwijs overeenstemming met de gemeente Noordoostpolder en met ‘Monoma’, de organisatie die namens de gemeente de exploitatie van het gebouw regelt.

In de eerste weken, tot en met vrijdag 22 juli, is er voor de nieuwe leerlingen en ouders gelegenheid om kennis te maken met de school en mee te denken over de inrichting en de vormgeving. Na een korte vakantieperiode start de school officieel met onderwijs op maandag 15 augustus.

Natuurlijk leren

Polderwijs is een school die uitgaat van de principes van ‘natuurlijk leren’, waarbij het kind zelf aangeeft hoe het zich wil ontwikkelen en wat het wil leren. Bij dit uitgangspunt zijn werkwijze en de visie van het democratisch onderwijs erg belangrijk. Dat wil zeggen dat het onderwijs uitgaat van drie belangrijke pijlers: vertrouwen, gelijkwaardigheid en vrijheid.

Sociocratie

Binnen de school is sociocratie de wijze hoe beslissingen, met in achtneming van de pijlers, genomen worden. Vanwege deze uitgangspunten is gekozen voor een schoolvorm buiten het reguliere onderwijs (B3). Dat verschaft de school meer ruimte om deze uitgangspunten vorm te geven. De school voldoet aan de eisen van de leerplichtwet. Polderwijs is een school voor leerlingen van 4 tot en met 21 jaar uit de gemeenten Noordoostpolder, Dronten, Urk, Lelystad, Zeewolde en Almere, maar ook de randgemeenten rond de Noordoostpolder en Dronten.

In de komende maanden verzorgt Polderwijs regelmatig informatieavonden voor belangstellenden, waar deze principes en de werkwijze verder worden uitgelegd en besproken.

www.polderwijs.nl

Nieuws

Meest gelezen

menu