Schop in de grond voor Nieuwe Natuur aan oostkant Dronten

Wethouder Siepel (midden) overhandigde een spade aan de Dronter deelnemers aan Nieuwe Natuur. Links mevrouw en de heer Van Dongen, rechts de heren Buist (l) en Westra (r). Eigen foto

Dronten - Wethouder Roelof Siepel en de deelnemers aan Nieuwe Natuur staken dinsdag letterlijk de schop in de grond voor de realisatie van Nieuwe Natuur aan de oostkant van Dronten.

Met de schop in de grond is de ondertekening van de overeenkomsten bekrachtigd die de uitvoering van Nieuwe Natuur mogelijk gaat maken. Het college van burgemeester en wethouders stemde op 23 juni in met de uitvoering die met de deelnemende partners werd overeengekomen. Hierin is vastgelegd op welke wijze de Nieuwe Natuur wordt aangelegd en beheerd.

De afgelopen periode hebben de deelnemers hard gewerkt aan hun plannen om de Nieuwe Natuur aan de oostkant van Dronten en de recreatieve versterking van het gebied te gaan realiseren. Wethouder Siepel spreekt van een mooie toevoegde waarde voor de Oostkant van Dronten, dat in de omgeving zowel een landschappelijke, recreatieve als agrarische invulling kent: ‘Een belangrijke voorwaarde is dan ook geweest dat de nieuwe natuur een sterke samenhang heeft met andere functies in het gebied. Het is mooi dat gezamenlijk met de deelnemers een volgende stap is gezet richting de uitvoering van Nieuwe Natuur’.

Met het programma Nieuwe Natuur stelt de provincie Flevoland particulieren en natuurorganisaties in staat zelf toegankelijke en beleefbare natuur te ontwikkelen. Nieuwe natuur, die ontstaat vanuit de behoefte van Flevolanders. Natuur dicht bij onze eigen woonomgeving. En natuur die op termijn zelfstandig en zonder overheidssteun door betrokken inwoners en organisaties wordt beheerd.

Kijk hier voor meer informatie over het programma Nieuwe Natuur.

Nieuws

menu