Raad Dronten kiest gezamenlijk een informateur

BUN/ Kees Bakker

Dronten – De nieuwe gemeenteraad zal in haar eerste vergadering na de verkiezingen, na haar installatie op donderdag 29 maart, zich buigen over de benoeming van een informateur.

Die kan zich bezig gaan houden met verkennende gesprekken om te komen tot een raadsprogramma. Dat heeft de gemeenteraad in haar huidige samenstelling onlangs besloten.

Verleden

Dat is niet een kwestie van ‘over het graf heen regeren’, maar wel een poging op problemen zoals die zich voordeden van de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 te voorkomen.  Toen wees het CDA, die bij die verkiezingen als veruit de grootste uit de bus kwam, onmiddellijk twee informateurs aan uit eigen gelederen: oud-wethouder Erik Langeweg en Dirk Minne Vis, die later de opgestapte wethouder Piet Bleeker zou opvolgen.

De twee informateurs kwamen ook al vrij snel na de verkiezingen met het advies het college van CDA, VVD en Leefbaar Dronten voort te zetten. De andere partijen in de gemeenteraad voelden zich daardoor gepasseerd en kregen het idee dat hun ideeën en inbreng kennelijk niet telden.

Daarom werd in 2014 na de formatie van een nieuw college afgesproken het voor de volgende verkiezingen voortijdig anders te regelen. Daaruit is dit voorstel gekomen, dat onlangs door de gehele gemeenteraad werd omarmd.

Samenwerking

Vrij vertaald betekent het dat in de eerste vergadering na de verkiezingen de gemeenteraad een (of twee) breed door de gemeenteraad gedragen informateur(s) benoemt. Die kunnen zich eerst gaan richten op een raadsprogramma: het opschrijven van het beleid waar het merendeel van de gemeenteraad zich in kan vinden, oftewel een programma dat vooral gericht is op samenwerking en verbinding en niet zozeer op het zoeken of benoemen van de verschillen.

Wat er daarna gebeurt en hoe het proces om te komen tot een nieuw college van b+w precies wordt ingericht, is natuurlijk aan de nieuwe gemeenteraad.

 

Nieuws

menu