Provincie Flevoland overweegt de instelling van een Jongerenraad

Flevoland overweegt de instelling van een Jongerenraad. Foto: Pixabay.nl

Regio - Gedeputeerde Staten van Flevoland onderzoekt de mogelijkheden om te komen tot een provinciale Jongerenraad.

Tijdens het Provinciaal Jeugddebat Flevoland, op 1 december vorig jaar, hielden de jongeren een pleidooi voor het instellen van een Jongerenraad in Flevoland. De Statenleden die aanwezig waren bij het Jeugddebat vinden dit een goed plan. Zij hebben besloten de wens voor het oprichten van een jongerenraad concreet te maken door het opstellen en indienen van het Initiatiefvoorstel Jongerenraad.

Het voorstel wordt vandaag in Provinciale Staten besproken. Het college van Gedeputeerde Staten staat positief over een jongrenraad, maar wil tijd en ruimte om, samen met de werkgroep bestuurlijke vernieuwing en de jongeren, met een goed uitvoeringsplan te komen, zodat dit initiatief bestendig is voor de lange termijn.

Nieuws

menu