Politiek Dronten staat eensgezind achter maatregelen om afval beter te scheiden

Afvalinzameling in Dronten. Fotostudio Wierd

Dronten - De gemeenteraad van Dronten stemde donderdag unaniem in met het grondstoffenbeleidsplan. Dat betekent dat er de komende jaren een aantal maatregelen worden doorgevoerd om Drontenaren ertoe te bewegen hun afval beter te scheiden en daarmee uiteindelijk minder restafval per inwoner over te houden.

De ambitie is groot: vorig jaar was iedere Drontenaar gemiddeld nog verantwoordelijk voor 140 kilogram restafval, maar dat moet binnen vier jaar terug naar 30 kilo per jaar.

Eensgezindheid

Dat betekent dat er politiek eensgezindheid is over maatregelen als het beperken van het aantal stortingen in ondergrondse containers tot twee per pasje per dag, mobiele milieustraten voor Biddinghuizen en Swifterbant en inwoners die desgewenst een compostbak krijgen. Door middel van positieve gedragsbeïnvloeding moeten Drontenaren hun afval beter gaan scheiden. Ook zal het inwoners makkelijker worden gemaakt afval te scheiden en zal er geïnvesteerd worden in de milieustraat, zodat een betere dienstverlening daar het mensen ook makkelijker maakt op een verantwoorde manier van hun afval af te komen.

Discussie

Dat betekent niet dat er geen politieke issues waren donderdag. De VVD diende alsnog een amendement in om te proberen het invoeren van een ‘Ja, ja-sticker’ tegen te houden. Dat eerdere voorstel van GroenLinks vond gehoor in het nieuwe beleidsplan. Kort gezegd komt het erop neer dat waar mensen nu nog ongevraagd reclamefolders in de brievenbus krijgen, ze straks expliciet moeten aangeven dat ze daar prijs op stellen door de genoemde sticker op de brievenbus te plakken en dat men anders geen reclamefolders meer krijgt. De VVD vindt dat lokale ondernemers daarmee in hun mogelijkheden worden beperkt hun boodschap aan de man te brengen.

De partij stond daar echter helemaal alleen in. ‘Iedereen blijft vrij om een eigen keuze te maken. Sterker: op deze manier bereiken ondernemers alleen mensen die echt geïnteresseerd zijn in hun boodschap. En anders kan men altijd nog adverteren in de FlevoPost en houden we dat voor ons allen belangrijke weekblad ook in de benen,’ vond Dinand Ekkel (CDA). Want de FlevoPost en de Drontenaar vallen niet onder het regime van de ‘Ja, ja-sticker’: mensen die daar geen prijs op stellen kunnen, net als nu, dat duidelijk maken met de ‘Nee, nee-sticker’.

Geen Diftar

Het nieuwe grondstoffenbeleidsplan zal in 2024 worden geëvalueerd, om te zien of de maatregelen die nu worden doorgevoerd het gewenste effect hebben. Tot die tijd wordt er niet meer gepraat over ‘Diftar’: het systeem van gedifferentieerde tarieven, waarbij middels de afvalpas precies wordt bijgehouden hoeveel afval mensen veroorzaken en de rekening die men krijgt daar op maat op is afgesteld. Er komen wel verschillende tarieven voor één- en meerpersoonshuishoudens, maar Diftar is op dit moment een brug te ver. De klankbordgroep die mee heeft gedacht over het grondstoffenbeleidsplan is er fel op tegen: men is bang dat dat leidt tot meer afvaldumpingen, want voor een gedumpte zak kun je geen rekening sturen. Ook de politiek is nu (nog) niet toe aan Diftar, maar als de huidige voorgestelde maatregen te weinig effect hebben, zal het onderwerp wel weer op de agenda komen.

Tussenevaluatie

In 2023 zal er op de huidige maatregelen nog wel een ‘tussenevaluatie’ worden uitgevoerd, zo heeft de gemeenteraad donderdag op voorstel van de PvdA, VVD en ChristenUnie besloten. Daarbij zullen nauwgezet alle afvalstromen worden beoordeeld op de manier waarop deze gescheiden worden aangeboden door de Drontenaar.

Nieuws

menu