Partijprogramma meest doorslaggevend bij bepalen stem Lelystedeling

KiekendiefPerspectief

Lelystad - Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 hebben 30.441 kiezers in Lelystad de gang naar het stembureau gemaakt. Ten opzichte van de 59.302 Lelystadse stemgerechtigden betekent dat een opkomstpercentage van 51,2 procent.

Dit ligt onder het landelijke gemiddelde dat ongeveer 55 procent bedraagt. Het opkomstpercentage was een stuk hoger dan bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen in 2014, toen was dit 47,7 procent.

Meeste stemmers in Hanzeborg

Er waren 38 stembureaus in Lelystad. De meeste stembiljetten zijn ingediend op het stembureau in Woonzorgcentrum Hanzeborg (1.303) en de minste bij MBO College Lelystad (94).

Partijprogramma doorslaggevend

Wat is er nu eigenlijk doorslaggevend bij het bepalen van de stem van de Lelystedeling? Met behulp van het FlevoPanel, het onderzoekspanel van onderzoeksbureau KiekendiefPerspectief, is hierover een vraag aan Lelystedelingen voorgelegd. Doorslaggevend bij het bepalen van de stem waren vooral de inhoud van de verkiezingsprogramma’s (60 procent) en de uitkomsten van de StemWijzer (29 procent), zie de afbeelding hierboven. Hierbij zijn er geen significante verschillen in antwoorden tussen mannen en vrouwen en jongere en oudere Lelystedelingen.

Alle 14 deelnemende partijen zijn in de gemeenteraad gekomen, zie de afbeelding hieronder. PVV, JongLelystad, DENK, Lelystads Belang en Forum voor de Ouderen zijn nieuwe partijen in de raad. 

Nieuws

menu