'Parkeerratjetoe in Lelycentre moet anders'

Het stakeholdersoverleg. Gemeente Lelystad

Lelystad - Het 'ratjetoe' aan parkeersystemen binnen het Lelycentre moet veranderen in één vergunningensysteem voor het hele gebied. Daarover waren gemeente en de verschillende gebiedspartners het eens op een 'stakeholdersoverleg'.

Een andere door partijen eensgezind onderschreven uitgangspunt is: ‘De juiste parkeerder op de juiste plek’.

Op andere punten, zoals een duidelijke fietsroute (oost-west verbinding) door het Lelycentre en de wijze waarop de tot woningbouw te transformeren kantoorpanden moeten worden ontsloten, is nader overleg nodig.

Op hoofdlijnen wat gebiedsindeling en ontsluiting (vanaf Houtribdreef én vanaf Polderdreef) betreft, kunnen gemeente en de stakeholders elkaar vinden. De stedenbouwkundige uitgangspunten voor de uitwerking van het gebiedsplan staan inmiddels vast. Een mobiliteitsvisie voor het Lelycentre is in concept klaar. Deze is gebaseerd op de stedelijke visie die binnenkort door de gemeenteraad wordt vastgesteld.

Draagvlak

Een nadere uitwerking op detailniveau, op basis van wat op het stakeholdersoverleg is ingebracht, volgt per deelgebied. Daarover gaat de gemeente met de betrokken marktpartijen nog een keer in gesprek. Ook de bewoners binnen het gebied van het Lelycentre krijgen de kans om daarover hun mening te geven. 'Het is belangrijk dat bij de uitwerking van plannen voor de ontwikkellocaties in het gebied draagvlak is voor de stedenbouwkundige uitgangspunten en voor de mobiliteitsprincipes. Het heeft namelijk invloed op de plannen van de ontwikkelende partijen, maar ook op het functioneren van de openbare ruimte en hoe bewoners en bezoekers het gebied uiteindelijk zullen ervaren en waarderen', aldus de gemeente.

Vervolgproces

De eerste stap in het vervolgproces is de organisatie van een bijeenkomst met direct belanghebbenden over de aanpak en herinrichting van het Koopmanshof. Belanghebbenden ontvangen hiervoor binnenkort een uitnodiging.

Nieuws

menu