Palingstand Markermeer krijgt een forse impuls

Glasaaltjes. DUPAN

Lelystad - Het Markermeer en de Randmeren worden herbevolkt met miljoenen jonge palingen, ook wel glasaaltjes genoemd. Naar verwachting worden er rond de 2 miljoen jonge palinkjes uitgezet. Beroepsvissers zetten hun kotters in om de herbevolking mogelijk te maken.

Het uitzetten in het Markermeer start op donderdag 21 maart. De glasaal komt per vrachtauto aan in Lelystad en wordt daar uitgeladen, geteld, gewogen en gecontroleerd op kwaliteit. Beroepsvissers varen het Markermeer op, in de omgeving van de Marker Wadden, om daar een deel van de miljoenen krioelende, doorzichtige aaltjes te water te laten.

Kustbarrières 

Palingen worden geboren in de oceaan. De jongen (glasaaltjes) kunnen niet zelfstandig langs de Europese kustbarrières komen, om zoetwater te bereiken waar ze op willen groeien. Daardoor heeft de palingstand in het verleden veel schade opgelopen. In heel Europa geldt sinds 2009 de verplichting om jonge paling in zoetwater uit te zetten. Dit ligt vast in de Europese Aalverordening en het Nederlands Aalbeheerplan.

Geboren in de Sargassozee

De glasaaltjes zijn afkomstig van de Franse kust, meegevoerd door oceaanstromingen vanaf hun geboorteplek in de 6.000 kilometer verderop gelegen Sargassozee (Bermudadriehoek).

De herbevolking levert een direct natuurvoordeel op: in veel gebieden waar grote hoeveelheden glasaal zich ophopen, zoals bij de Engelse en Franse riviermondingen, zou anders het overgrote deel van die glasaaltjes sterven. De glasaal wordt daarom opgevangen en vervolgens uitgezet in door de overheid geselecteerde gebieden. Wanneer ze tot volwassen palingen (zogenaamde schieralen) zijn uitgegroeid, kunnen ze vanuit deze gezonde leefgebieden terugzwemmen om in de Sargassozee voor nageslacht te zorgen.

Projectorganisatie

Dit herbevolkingsproject wordt mede mogelijk gemaakt door het ministerie van LNV. Voor de aankoop van de glasaal is steun verleend vanuit het Europees Fonds voor Maritieme zaken en Visserij. Het project wordt medegefinancierd door het Eel Stewardship Fund en wordt gecoördineerd door Stichting DUPAN. 

In DUPAN werken palingkwekers, palingvissers en palinghandelaren samen om het herstel van de palingstand in Nederland te bevorderen. De stichting zoekt daarvoor gericht de samenwerking met onder andere natuurorganisaties en waterbeheerders. DUPAN beheert het Eel Stewardship Fund voor Nederland. Naast het herbevolken van Nederlandse wateren met jonge paling, investeert de stichting vanuit dit fonds in het over de dijk helpen van volwassen palingen naar zee en in gericht wetenschappelijk onderzoek. 

Nieuws

menu