Op zoek naar de bruine kiekendief

Drie jonge bruine kiekendieven. Foto: Landschapsbeheer Flevoland

De vogel als symbool van de provincie Flevoland is niet zomaar gekozen. Bij het ontginnen van Flevoland wisten bruine kiekendieven dit gebied erg goed te vinden. Er was volop voedsel en de grote rietvelden boden volop broedgelegenheid. In die begintijd waren er honderden broedparen, maar hoeveel het er nu zijn is onbekend. Landschapsbeheer Flevoland wil dat graag onderzoeken in Oostelijk en Zuidelijk Flevoland.

In de Noordoostpolder is bekend hoeveel bruine kiekendieven er jaarlijks broeden. In Oostelijk en Zuidelijk Flevoland worden wel bruine kiekendieven waargenomen, maar waar de roofvogels broeden is niet precies bekend.

Een deel van deze kiekendieven broedt in de Oostvaardersplassen of in de rietkragen langs de Randmeren, maar jaagt op het boerenland in Flevoland. Er zullen zeker ook bruine kiekendieven buiten de natuurgebieden broeden, langs tochten en vaarten, maar hoeveel dit er zijn is nog nooit onderzocht.

Broedlocaties in kaart brengen

Daarom gaat Landschapsbeheer in samenwerking met Grauwe Kiekendief - Kenniscentrum Akkervogels dit jaar de broedlocaties van de bruine kiekendief in kaart brengen in Oostelijk en Zuidelijk Flevoland. Landschapsbeheer is op zoek naar vrijwilligers die eind april, begin mei willen helpen met inventariseren. Naast hulp bij het opsporen van nesten van de bruine kiekendief in het veld zijn ook (oude) gegevens over broedende bruine kiekendieven in Oostelijk of Zuidelijk Flevoland welkom. Men kan hiervoor contact opnemen met Jan Nagel nagel@landschapsbeheer.net of bellen met 06 27297697.

Nieuws

menu