Onderzoek naar woelende vissen in de Oostvaardersplassen

Onderzoek in waadpak. Staatsbosbeheer

Lelystad - Het Nederlands instituut voor ecologie (NIOO-KNAW) doet in de Oostvaardersplassen onderzoek naar de effecten van bodem woelende vissen op de waterkwaliteit. Het onderzoek vindt plaats in het oostelijk deel van het moeras.

'Bodem woelende vissen omvatten soorten zoals brasem en karpers die de bodem omwoelen op zoek naar voedsel', legt boswachter Hans-Erik Kuypers van Staatsbosbeheer uit. 'Tijdens deze omwoeling komen er veel sedimentdeeltjes los die vervolgens in het water terechtkomen waardoor dit troebel wordt. Door troebel water kan minder licht doordringen tot de bodem en zo kunnen minder planten zich vestigen en hebben bijvoorbeeld ook kleine waterdiertjes moeite met voedsel verzamelen. Naast deze bodem woelende vissen kan ook wind een groot effect hebben op de troebelheid van het water wanneer dit erg ondiep is zoals het geval is in de Oostvaardersplassen'.

Proefopstelling in het water

Tijdens dit onderzoek wordt er door middel van het ‘buitensluiten’ van karpers en het wegvangen van wind in bepaalde stukken gekeken of de helderheid van het water verbetert, of er meer planten opkomen en of er meer waterdiertjes te vinden zijn. De vierkante opstellingen zijn te zien op hun locatie naast de Oostvaardersdijk.

Elke opstelling heeft zo zijn eigen doel en sluit bijvoorbeeld karpers buiten door middel van gaas of sluit de wind buiten door middel van een doek dat om het gaas heen is gespannen.

Vergelijking tussen opstellingen

Daarnaast staan er nog vier losse bamboestokken in het water die een vierkant vormen. Kuypers: 'Dit wordt als controle gebruikt en geeft de onderzoekers de mogelijkheid om een vergelijking te maken tussen de opstellingen'.

De opstelling zal voor in ieder geval twee maanden staan. In deze periode zullen er aan het begin en aan het eind metingen worden gedaan om zo de situatie te vergelijken tussen de verschillende opstellingen.

Het onderzoek wordt gedaan in het kader van het  Kennisnetwerk Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit (OBN) en maakt onderdeel uit van de onderzoeksagenda voor het Nationaal Park Nieuw Land. 'Door middel van dit onderzoek krijgen we meer inzicht in de werking van het ecosysteem van gebied', besluit Kuypers.

Nieuws

menu