Ondanks onzekerheden daalde WW in Flevoland in 2022 naar nieuw laagtepunt

Ontwikkeling WW-uitkeringen in provincie Flevoland. Afbeelding: UWV

Ondanks een lichte stijging van het aantal WW-uitkeringen in december, daalde over het hele jaar 2022 de WW fors in Flevoland. De economische onzekerheden zijn daarmee nog niet terug te zien in de WW-ontwikkeling. Dit hangt samen met de personeelstekorten.

Naar verwachting houden deze tekorten aan in 2023. Een belangrijke oorzaak van de personeelstekorten is de vergrijzing: één op de tien werknemers is 60 jaar of ouder. In december steeg het aantal WW-uitkeringen in Flevoland licht door seizoensinvloeden.

WW-uitkeringen in Flevoland nemen licht toe in december

Eind december 2022 verstrekte UWV 4.154 WW-uitkeringen in de provincie Flevoland. Ten opzichte van vorige maand is dit een toename van 3,1% (+124 uitkeringen). Dit is vrijwel gelijk aan de landelijke toename van 3,0%. Deze stijging doet zich vaker voor in de wintermaanden, omdat er dan bijvoorbeeld minder werk is in de bouw en landbouw. Ten opzichte van een jaar geleden is het aantal WW-uitkeringen in de provincie nog steeds duidelijk lager. De daling in Flevoland is 24,3%, oftewel 1.336 uitkeringen. Deze afname is iets groter dan de landelijke daling het afgelopen jaar (-22,2%).

In een jaar vol economische onzekerheden daalt WW fors in 2022

Na twee jaar corona kwamen er in 2022 nieuwe onzekerheden bij met de oorlog in Oekraïne en de snel stijgende prijzen van grondstoffen, energie en boodschappen. Deze onzekerheden waren niet terug te zien in de ontwikkeling van het aantal WW-uitkeringen. Sterker nog, het aantal WW-uitkeringen daalde in 2022 bijna een kwart ten opzichte van 2021.

Een belangrijke oorzaak van de dalende WW-uitkeringen zijn de enorme personeelstekorten. Die tekorten hebben verschillende oorzaken. Zo gaven veel mensen hun door corona uitgestelde uitgaven alsnog uit. Dit zorgde voor meer werk in allerlei sectoren. Daarnaast zijn er structurele oorzaken. Eén daarvan is de vergrijzing van de bevolking in Flevoland. Maar liefst één op de tien werknemers in de provincie is 60 jaar of ouder. Een groot deel van deze werknemers gaat binnen nu en zeven jaar met pensioen. Er zijn dus minder mensen beschikbaar om te werken, terwijl de vraag naar medewerkers juist toeneemt door de ambities van onze maatschappij. We willen bijvoorbeeld meer woningen bouwen, klimaatdoelen halen en voldoende medewerkers hebben voor de zorg, onderwijs, kinderopvang en defensie. Daarnaast zijn we gewend geraakt aan de ‘24 uurs gemakseconomie’. We kunnen tot ’s avonds laat boodschappen doen, online een televisie kopen die de volgende dag wordt bezorgd, een maaltijd bestellen die we binnen een half uur aan de deur ontvangen. Ook hier zijn veel mensen voor nodig.

Voor 2023 verwachten we dat de voortdurende daling in het aantal WW-uitkeringen tot stilstand komt en dat er zelfs een lichte toename zal zijn. Ook verwachten we een daling van het aantal vacatures in 2023. Dit betekent echter niet dat de personeelstekorten verdwijnen. Een groot deel van de krapte blijft de komende jaren naar verwachting bestaan door de vergrijzing en de ambities van de maatschappij met bijbehorende personeelsvraag.

Vera Koning, arbeidsmarktadviseur UWV: ‘Het is mooi om te zien dat werkzoekenden afgelopen jaar volop konden profiteren van alle kansen die er op de arbeidsmarkt waren. Aan de andere kant zagen wij juist werkgevers die letterlijk vastliepen door het gebrek aan personeel. Ondanks de afname in het aanbod en de toename in de vraag is er nog steeds sprake van mismatch op de arbeidsmarkt. Voor werkzoekenden blijft het onverminderd belangrijk om na te denken over hoe zij aansluiting kunnen houden met de arbeidsmarkt. We zien werkgevers nu vooral langer, meer of in andere vijvers vissen, maar zij zullen echt hun wervingsstrategieën, personeelsbeleid en de organisatie van het werk moeten aanpassen om hun personeelsbestand op peil te houden’.

Kijk hier voor meer informatie over de arbeidsmarkt.

Nieuws

menu