Natuurarchipel Marker wadden krijgt twee nieuwe eilanden

De twee nieuwe natuureilanden worden in de luwte van de eerste vijf eilanden aangelegd. Natuurmonumenten

Lelystad - Het herstel van de natuur in het Markermeer krijgt een verdere impuls met het besluit nog twee natuureilanden van Marker Wadden aan te leggen. In de beschutting van de eerste vijf eilanden kan de natuurarchipel uitgebreid worden met ongeveer 300 hectare nieuwe natuur, onder en boven water.

De financiering van deze verlenging van het project Marker Wadden wordt mogelijk gemaakt met een bijdrage vanuit de ministeries Infrastructuur en Waterstaat en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, provincie Flevoland en Natuurmonumenten. Een mooie impuls voor het herstel van waterkwaliteit en natuur in Nationaal Park Nieuw Land.

Aanleg start al dit voorjaar

De aanleg kan al dit voorjaar starten omdat aannemer Boskalis nog aanwezig is in het gebied. Nu de financiering rond is kan het contract met de aannemer verder uitgewerkt worden. En net als bij de aanleg van de eerste vijf eilanden bouwt de aannemer de nieuwe eilanden op met slib, klei, veen en zand dat voor 95 procent uit de bodem van het Markermeer komt. Ook kan voor een deel schone grond uit de omgeving gebruikt worden om zo bij te dragen aan circulaire economie. Naar verwachting is dan eind 2023 in totaal 1300 hectare nieuwe natuur gerealiseerd.

Meer biodiversiteit

De deelnemende partijen erkennen het belang van Marker Wadden voor het natuurherstel van het Markermeer. De aanleg van de eerste vijf eilanden van Marker Wadden was daarvoor een succesvolle aanzet.

Er is een enorme toename aan biodiversiteit door de vele nieuwe natuuroevers en ondiepe zones, blijkt uit onderzoek. Het onderwaterleven is flink toegenomen. In de ondieptes ontwikkelen zich algen, onderwaterdieren zoals vlokreeften, schelpdieren, insecten, vissen en planten. Het voedselweb wordt hersteld en vogels en vissen komen massaal af op deze voedselrijke nieuwe archipel. De natuurlijke oevers van de eilanden zorgen voor helderder water en het rond dwarrelende slib dat zorgt voor troebel water is nuttig toegepast of ingevangen. 

Gedeputeerde Michiel Rijsberman: 'Marker Wadden heeft voor het natuurherstel in het Markermeer al prachtige resultaten laten zien. Het is daarom ook een natuurlijke stap om Marker Wadden met twee extra eilanden te vervolmaken. Een stap die een extra impuls geeft aan het herstel van het leefgebied in Nationaal Park Nieuw Land'.

Grote wateren van groot belang

De belangrijkste financiering (10 miljoen euro) komt vanuit de Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW) van de ministeries IenW en LNV. De kern van dit overheidsprogramma is het terugbrengen van de natuurlijke dynamiek van het water en de ecologische processen die daarbij horen. Doel is de natuur zo veerkrachtig en robuust te maken dat het een optimaal leefgebied vormt voor planten, insecten, zoogdieren, vogels en vissen. Daarnaast dragen Natuurmonumenten en provincie Flevoland beiden een bedrag van 1 miljoen euro bij.

Nieuws

menu