Lot wethouder Dirk Minne Vis hangt af van 'feitenrelaas'

Wethouder Dirk Minne Vis. BRU/ Kees Bakker

Dronten – Het college van burgemeester en wethouders heeft de gemeenteraad een feitenrelaas gestuurd. Onderwerp: de payrollconstructie die voor vier mensen die voor de gemeente werken, wordt toegepast.

Een heikele kwestie: het lot van wethouder Dirk Minne Vis hangt af van die brief.

Onjuist geïnformeerd

Vis heeft de gemeenteraad meerdere keren onjuist geïnformeerd. Dat deed hij, in ieder geval in eerste instantie, niet bewust, maar uit onwetendheid. Maar omdat onjuist informeren wel een politiek zware zonde is, slijpt de oppositie in Dronten de messen.

De kwestie

In 2015, als het dossier payrolling een hot item is, verzekert Vis de gemeenteraad dat die constructie in Dronten niet wordt toegepast. Dat doet hij in antwoord op vragen van ChristenUnie. Die partij en de PvdA hechten daar veel waarde aan, omdat de rechtszekerheid van werknemers die via payrolling worden ingehuurd, minder is en op dat moment onder zware kritiek staat.

In de loop van 2016 wordt het de wethouder duidelijk dat er wel degelijk aan payrolling wordt gedaan in Dronten. Als daarvoor zelfs een Europese aanbesteding wordt uitgeschreven, informeert de wethouder gemeenteraad daar in maart 2017 over. Op dat moment dacht Vis nog dat er echter geen verschillen waren tussen werknemers die via uitzendbureaus aan het werk zijn in Dronten (zeven) en mensen die via payrollconstructies worden beloond (vier) als het gaat om arbeidsvoorwaarden en rechtszekerheid. Maar ook daar ging de wethouder de mist in.

Persoonlijk

Daarbij komt dat hij in juni op persoonlijke titel de gemeenteraad een brief stuurde over de kwestie, zonder daar eerst zijn collegawethouders en de burgemeester in te kennen. Die brief werd een paar dagen later ingetrokken, maar het kwaad was al geschied.

Uitgebreide excuses

Vis bood vorige week donderdag meerdere malen zijn excuses aan de gemeenteraad aan. Hij zei schuldbewust dat hij de raad meerdere keren uit onwetendheid verkeerd heeft geïnformeerd. Ook zei hij lering te hebben getrokken uit de kwestie.

Maar de oppositiepartijen hekelen niet alleen de onjuiste informatie. Ze zijn ook geïrriteerd door het solistische optreden van de wethouder. Bovendien lijkt dat vaker voor te komen en heeft Vis ook in het recenter verleden de gemeenteraad wel eens verzekerd dat bepaalde dingen in Dronten niet voorkomen, terwijl later bleek dat dat niet juist was.

Lot wethouder

Coalitiepartijen CDA, VVD, Leefbaar Dronten en de SP hielden donderdag hun  mond over de kwestie. Vis zegde toe met een feitenrelaas te komen over wat hij wanneer wist. Dat relaas is er nu en staat geagendeerd voor de raadsvergadering van 19 oktober. Dan zal ook moeten blijken of de coalitiepartijen nog wel vertrouwen hebben in de wethouder of dat hij de eer aan zichzelf houdt en opstapt. PvdA, GroenLinks, ChristenUnie en D66 lijken in ieder geval helemaal klaar te zijn met Vis. Maar die partijen hebben (nog?) geen meerderheid in de gemeenteraad.

Nieuws

menu