Laptop challenge houdt leerlingen bij de les

Simone Veldt van De Lelystadse Uitdaging overhandigt een laptop aan mensen van het Repair Café, zodat die ze kunnen opschonen en updaten. Lelystadse Uitdaging

Lelystad - Helaas is het geen vanzelfsprekendheid dat ieder kind of huishouden een laptop heeft, wat wel broodnodig is voor het volgen van digitaal onderwijs. Volgens de basisschool voor speciaal onderwijs De Vogelveste en Stichting De Lelystadse Uitdaging mag het geen vraag zijn wie thuis gebruik mag maken van de laptop om te werken of te studeren.

Daarom gingen zij samen gingen zij de uitdaging aan en regelden in hele korte tijd dat er tien computers werden ingezameld voor gezinnen die zich dat zelf financieel niet gemakkelijk kunnen veroorloven. De stap van papier naar digitaal kon daarom snel worden gemaakt door de school en de leerlingen. Al snel werd videobellen heel normaal. Nu de nieuwe schoolperiode voor de deur staat is het tijd om de uitdaging voort te zetten.

Social return

Dankzij een succesvolle oproep van Werkbedrijf Lelystad hebben tien bedrijven laptops gedoneerd vanuit het oogpunt van ‘social return’. Dat betekent dat de investering van deze bedrijven een sociaal rendement oplevert. Naast donaties vanuit bedrijven zijn er ook laptops gedoneerd door inwoners. De gedoneerde laptops zijn vakkundig door Repaircafé Lelystad opgeschoond, nagelopen en waar nodig gerepareerd en voorzien van de juiste software. In totaal zijn er 75 laptops gedoneerd aan gezinnen in Lelystad. Stichting de Lelystadse Uitdaging schat de totale maatschappelijke waarde van deze inzamelingsactie op 19.000 euro.

Door adequaat handelen van de leraren op SBO De Vogelveste is het gelukt om alle leerlingen aangesloten te houden op de lesstof. ‘We hebben als school geleerd dat als kinderen een computer hebben en ze op school getraind worden, ze zichzelf digitaal tot een hoger niveau ontwikkelen. Het is heel belangrijk om leerlingen bij de hand te nemen en ze te laten zien hoe de ‘digitale klas’ er uit ziet. Ook in de periode na corona blijven computers een onmisbaar hulpmiddel voor de leerlingen. Als een docent ziek is kunnen kinderen sneller thuis uit de voeten. Door de ‘digitale klas’ lopen de kinderen geen achterstand op in de ontwikkeling. Daarom is het noodzakelijk om computers in te blijven zamelen en het thuiswerken voor alle leerlingen toekomstbestendig te maken,’ adlus De Vogelveste.

De uitdaging

Niet iedereen beschikt thuis over een computer. Hulp van buitenaf is meer dan welkom. Daarom blijft de uitdaging staan. Mensen en/of bedrijven die laptops, desktops, of chromebooks over hebben en willen doneren, kunnen contact opnemen met de Lelystadse Uitdaging via info@lelystadseuitdaging.nl of 06-45556767.

Nieuws

menu