Het Flevolands Archief bestaat vijf jaar

Het Flevolands Archief heeft wat te vieren. Foto: Het Flevolands Archief / Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders / Potuyt

Het Flevolands Archief bestaat vrijdag 1 juli vijf jaar. Het archief kan terugkijken op een periode waarin veel stappen werden gezet in het nog beter toegankelijk maken van archiefstukken. In een speciale jubileumaflevering van de podcast De Flevopoldercast wordt aandacht besteed aan deze mijlpaal.

Het Flevolands Archief ontstond door een opsplitsing van Nieuwland Erfgoedcentrum in Batavialand en Het Flevolands Archief. De basis van het archief wordt gevormd door de archieven van het Zuiderzeeproject.

Heel trots

De directeur is heel trots op het team dat in deze periode stappen heeft kunnen zetten. De afgelopen vijf jaar zijn er verschillende projecten afgerond: de technische tekeningen en de films van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP) werden gedigitaliseerd. Er werden verhalen die gebaseerd zijn op de archiefstukken op de website geplaatst en er is een podcastserie gemaakt: De Flevopoldercast. Bekijk hieronder de speciale jubileumaflevering.

[De tekst gaat verder na de video]

Collecties gedigitaliseerd

Diverse collecties werden gedigitaliseerd, zodat mensen ook thuis archiefonderzoek kunnen doen. Een ander opvallend project is het Vele Handenproject, waarbij vrijwilligers thuis de fotocollectie van de RIJP kunnen meehelpen beschrijven. Dit project is nu over de helft.

Sinds enkele maanden is het mogelijk om van enkele collecties vanuit huis scans aan te vragen via de Scanning On Demand service. ‘Kortom, in vijf jaar tijd hebben we flinke stappen gezet en ook in de toekomst zullen wij ons blijven ontwikkelen om onze archiefstukken zo toegankelijk mogelijk te maken voor iedereen,’ aldus Het Flevolands Archief in een persbericht.

Betrouwbare en laagdrempelige partner

Het Flevolands Archief is een archief dat zowel voor het grote publiek als voor de deelnemers in de Gemeenschappelijke Regeling (het Rijk, de Provincie Flevoland, de gemeenten Dronten, Lelystad, Urk en Zeewolde en Waterschap Zuiderzeeland) een betrouwbare en laagdrempelige partner is in het beheer en beschikbaar stellen van archieven in de provincie Flevoland.

Nieuws

menu