GroenLinks en SP bundelen krachten in raad Lelystad

SP-raadslid Alexander Sprong (links) en Sjaak Kruis, fractievoorzitter van GroenLinks. Eigen foto

Lelystad - In de komende raadsperiode gaan de SP en GroenLinks in de Lelystadse gemeenteraad nauw met elkaar samenwerken. Dit maken beide partijen op maandag bekend in een gezamenlijk persbericht.

Tijdens de raadsvergadering van afgelopen dinsdag werden partijen uitgenodigd om bij elkaar op de koffie te gaan en samenwerkingsmogelijkheden te onderzoeken. Dit met als doel het vergroten van de bestuurskracht in de versnipperde gemeenteraad. Deze samenwerking is het eerste resultaat daarvan.

Een eerste verkenning leverde op dat beide partijen, ieder vanuit de eigen achtergrond, op belangrijke punten een zelfde beeld hebben van de gewenste ontwikkeling van Lelystad. De wederzijdse ideeën over bijvoorbeeld de toekomst van de jeugdzorg sluiten goed bij elkaar aan. Maar ook op thema’s als verandering van de verhouding tussen burger en bestuur, versterking van de positie van jongeren, arbeidsparticipatie en armoedebestrijding staan GroenLinks en SP zo dicht bij elkaar dat zij daarin samen kunnen optrekken.

Tijdens het koffie-overleg passeerden ook andere thema’s de revue, zoals duurzaamheid, de toeristische en economische kansen voor de stad, de levendigheid en uitgaansmogelijkheden in de stad. Uiteraard staan beide partijen (waar mogelijk samen, maar ook ieder afzonderlijk vanuit het eigen politieke profiel) open voor samenwerking met andere partijen op deze en andere onderwerpen.

De beschikbare tijd tussen de raadsvergadering van afgelopen dinsdag en de start van de formatie van het nieuwe college van burgemeester en wethouders was te beperkt om al tot een volledige uitwerking van de onderlinge samenwerking te komen. Wel konden de gesprekspartners van beide partijen vaststellen dat zij eenzelfde instelling hebben als het gaat om samenwerken, de bereidheid om naar elkaar te luisteren en tot haalbare, maar niet kleurloze, voorstellen te komen. Zij denken hiermee een belangrijke stap te zetten om Lelystad goed bestuurbaar te houden.

De vorm en inhoud van de samenwerking wordt de komende tijd verder uitgewerkt.  

Nieuws

menu