Gemeenteraad Zeewolde zet sein op groen voor komst megadatacenter van Meta, terwijl tegenstanders buiten demonstreren

De demonstratie die SP Flevoland hield tegen het datacenter van Meta trok donderdagavond op het Raadhuisplein in Zeewolde ruim 200 deelnemers. Foto: SP Flevoland

Met 11 stemmen voor en 8 stemmen tegen heeft de gemeenteraad van Zeewolde donderdag ‘ja’ gezegd tegen het bestemmingsplan Trekkersveld 4. Daarmee wordt de uitbreiding van het industrieterrein met een business- en datapark mogelijk, net als de mogelijke komst van het megadatacenter van Facebooks moederbedrijf Meta naar Zeewolde.

In november nam het college van burgemeester en wethouders in Zeewolde al een positief besluit over de bestemmingsplanprocedure Trekkersveld IV. De ontwerpplannen werden daarop ter besluitvorming aangeboden aan de gemeenteraad die dus nu donderdagavond met 11 stemmen voor en 8 stemmen tegen ook ‘ja’ heeft gezegd. De weg is daarmee vrij voor de mogelijke komst van een datacenter van Meta naar Zeewolde.

Projectwethouder Egge Jan De Jonge, verantwoordelijk voor het project datacenter, is tevreden met de uitkomst. ‘Het is goed dat het besluit nu gevallen is en dat daarmee de mogelijke komst van een datacenter van Meta naar Zeewolde een stap dichterbij is gekomen’

De verwachting is dat begin 2022 de vergunningen ter inzage worden gelegd. Hierop kunnen opnieuw zienswijzen worden ingediend. Het is daarna aan Meta om te besluiten of zij zich daadwerkelijk in Zeewolde zullen vestigen.

Meta is blij met goedkeuring

Meta is blij dat de gemeenteraad van Zeewolde het bestemmingsplan voor industrieterrein Trekkersveld IV goedgekeurd heeft. ‘De selectie en ontwikkeling van een datacenterlocatie is een meerjarig proces waarbij rekening wordt gehouden met veel verschillende factoren. Daarbij volgen we de procedures die van toepassing zijn op de plek waarin we overwegen te investeren. We willen benadrukken dat, hoewel de uitkomst van de stemming positief is, er nog steeds veel werk verricht moet worden voordat een investeringsbeslissing kan worden genomen. De komende periode blijven we in gesprek met de gemeente, de provincie en andere belanghebbenden; indien we aanvullend nieuws hebben dan zullen we dat delen’, reageert een woordvoerder van Meta.

Meta stelt dat haar datacenters tot de meest duurzame ter wereld behoren. ‘Onze datacenters brengen daarnaast tijdens en na de bouw aanzienlijke sociaal-economische voordelen’.

[De tekst gaat verder na de foto]

De m onstratie SP Flevoland trekt ruim 200 deelnemers

De demonstratie die SP Flevoland hield tegen het datacenter van Meta trok donderdagavond op het Raadhuisplein in Zeewolde ruim 200 deelnemers.

Kritische inwoners uit Zeewolde en bezorgde burgers uit het hele land stroomden toe. Boeren uit de regio reden met hun trekkers langs het plein en lieten duidelijk van zich horen. Ook milieu-organisatie Extinction Rebellion sloot zich aan bij de SP-demonstratie.

‘Digitale zakkenroller’

Vicevoorzitter van SP Almere Rijk Ravestein voerde namens SP Flevoland het woord: ‘Facebook is een digitale zakkenroller die privé-gegevens van miljarden mensen steelt. Die buitgemaakte data wil Facebook nu opslaan in Zeewolde. Met gladde babbeltrucs heeft Facebook in het bestuur van gemeente en provincie een koekoeksei gelegd waar het grootste datacenter van Europa uit moet komen. We roepen de gemeenteraad op om dit koekoeksei niet uit te broeden. Het koekoeksjong zal onze groene energie en watervoorraad opslurpen, onze landbouwgrond bevuilen met datadozen en de overgang naar een duurzame samenleving frustreren’.

Grote teleurstelling bij GroenLinks Flevoland

De fracties van GroenLinks in Flevoland en de afdeling Almere-Zeewolde van GroenLinks zijn ernstig teleurgesteld over het standpunt dat de raadsleden van de fractie PvdA/GroenLinks hebben ingenomen in de raadsvergadering van Zeewolde over de komst van het datacenter van Meta.

GroenLinks-statenlid Corina Straatsma: ‘In de raadpleging van de leden van Zeewolde is bij de fractie aangedrongen op uitstel van het besluit. Hierbij speelde onder meer het argument dat de energie die het nieuwe datacenter van Meta gaat gebruiken een groot probleem oplevert voor de duurzaamheidsdoelstellingen in Nederland. De energie-opgave waar Nederland mee te maken heeft en de problemen die daar nu al mee zijn, overstijgen het lokale belang van de komst van dit grote datacentrum’, aldus GroenLinks Flevoland.

Zowel GroenLinks als PvdA zijn van mening dat er snel een landelijke visie moet komen als het gaat over de komst van datacenters in relatie tot de energietransitie. Straatsma: ‘Dat het besluit desondanks in de raad van Zeewolde wordt genomen en ook door de raadsleden van de fractie van PvdA/ GL Zeewolde wordt omarmd, valt dan ook slecht te rijmen met de mening van de fracties en afdelingen van GroenLinks in Flevoland en daarbuiten’.


Nieuws