Gemeente Dronten moet aan de slag met MKB-vriendelijkheid

De gemeente Dronten gaat aan de slag met de aanbevelingen van MKB Nederland.

De gemeente Dronten gaat aan de slag met de aanbevelingen van MKB Nederland. NDC/ Egbert Voerman

Dronten - Er is werk aan de winkel voor de gemeente Dronten om hoger te scoren op MKB-vriendelijkheid. Dat zegt wethouder Irene Korting naar aanleiding van de uitkomsten van het landelijk MKB-onderzoek naar de MKB-vriendelijkheid onder gemeenten.

Op de 242e plek

De gemeente Dronten scoort een 6,7 als algemeen tevredenheidscijfer in het onderzoek en eindigde daarmee op de 242e plaats van de 351 gemeenten in Nederland. Het landelijk gemiddelde van het MKB-onderzoek is een 7. In 2018 deed Dronten niet actief mee aan het onderzoek. Toen was het algemene tevredenheidscijfer een 6,9 en stond de gemeente op de 102e plaats. In het uitgebreide onderzoek van 2016 scoorde Dronten een 6,1 op algemene tevredenheid en stond de gemeente op de 207e plaats.

Dienstverlening

De gemeente Dronten deed in 2020 mee aan het onderzoek om te kijken hoe de dienstverlening aan ondernemers kan worden verbeterd. Met een campagne heeft de gemeente zoveel mogelijk ondernemers uit Dronten, Biddinghuizen en Swifterbant actief opgeroepen de enquête van het MKB-onderzoek in te vullen. Najaar 2020 vond het onderzoek plaats. In totaal namen 174 van de 4.000 ondernemers in de gemeente deel.

Ondernemers in de gemeente Dronten zien de gemeente als proactief, hulpvaardig, bereikbaar en ondernemend. Het imago van de gemeente, communicatie en beleid scoren precies op het landelijk gemiddelde. Voor de lasten in relatie tot de voorzieningen zit de gemeente Dronten een half procent onder het gemiddelde. Zo’n 39% van de deelnemende ondernemers heeft de gemeente het afgelopen jaar per mail (28%) en/of telefonisch (19%) benaderd. 42% Heeft de gemeente benaderd vanwege een vergunningverlening, 24% voor algemene informatie en 21% vanwege inkoop of aanbesteding. De telefonische en digitale bereikbaarheid en snelheid van betalen scoren opvallend goed.

Verbeterkansen

Wethouder Korting meent dat de uitkomst van het onderzoek laat zien dat er werk aan de winkel is voor alle afdelingen van de gemeente om hoger te scoren op MKB vriendelijkheid als gemeente. 'Er zijn verbeterkansen op het gebied van snelheid van dienstverlening, klantgerichtheid, begrip voor ondernemers, vergunningverlening, RO-procedures, leges, handhaving, belastingen, inkoop, het nemen van initiatieven en onderlinge afstemming tussen medewerkers met ondernemers. Dit laatste punt sluit aan bij het eerdere verzoek van de gemeenteraad om alle ondernemers in de gelegenheid te stellen mee te denken over economische beleidsontwikkelingen. De resultaten van het MKB onderzoek van dit jaar sluiten aan bij de resultaten van de onderzoeken die door de Rekenkamer en de OVVD in dit bijzonder zware coronajaar voor ondernemers zijn gedaan.’

Organisatie-breed aan de slag

Met de uitkomsten van die onderzoeken is de gemeente Dronten begin dit jaar alvast gestart. Op de nieuwe website van de gemeente Dronten heeft ‘Ondernemen’ een prominente plek gekregen. Ook is Ondernemersloket recent gestart. Hierdoor kunnen vragen op één plek snel gesteld worden via ondernemersloket@dronten.nl.

Binnenkort wordt ook elk kwartaal een digitale economische nieuwsbrief uitgebracht voor alle ondernemers. Ook hoopt de gemeente (afhankelijk van de ontwikkelingen van coronamaatregelen) binnenkort weer ondernemersbijeenkomsten en bedrijfsbezoeken te kunnen gaan organiseren. De gemeente gaat aan de slag met de aanbevelingen van MKB Nederland en start met de ondernemersagenda.

Diverse actiepunten

Deze bestaat uit diverse actiepunten voor alle afdelingen die te maken hebben met dienstverlening aan ondernemers. Denk hierbij aan bijvoorbeeld een taskforce ondernemersdienstverlening en masterclasses ondernemersdienstverlening voor medewerkers van de gemeente. Om zo op een proactieve manier en organisatie-breed vorm te geven aan MKB-vriendelijke dienstverlening voor alle ondernemers in de gemeente Dronten.