Flevoland bouwt 40.000 woningen voor 2030

Woningbouw in Lelystad. Fotostudio Wierd

De provincie Flevoland heeft met de zes Flevolandse gemeenten en waterschap Zuiderzeeland afspraken gemaakt om tot en met 2030 bijna 40.000 woningen te kunnen bouwen. Deze afspraken zijn opgenomen in de Woondeal MetropoolregioAmsterdam (MRA) met onder meer Almere en Lelystad en in de Woondeal ZUND met Zeewolde,Urk, Noordoostpolder, Dronten en waterschap Zuiderzeeland.

Beide Woondeals zijn ondertekend door minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) en de Flevolandse gedeputeerde Jan de Reus.

Samenwerking tussen partijen

De woningnood in Nederland is hoog. Elke partij heeft een rol te vervullen om het woningtekort aan te pakken. Daarom hebben de provincie Flevoland, gemeenten en waterschap Zuiderzeeland de Woondeals ondertekend. Ook de woningcorporaties steunen de afspraken.

Tot en met 2030 komen er 31.400 woningen bij in Almere en Lelystad en 8.343 woningen in Dronten, Noordoostpolder, Urk en Zeewolde.

Een belangrijk onderdeel van de Woondeals is de bouw van meer betaalbare woningen en sociale huurwoningen. Ook de ZUND-gemeenten spannen zich in om de komende jaren fors meer sociale huurwoningen te realiseren.

Gezamenlijke inzet en wederkerigheid

Deelnemende partijen maken zich zorgen over de randvoorwaarden en kritische succesfactoren om deze grote opgave daadwerkelijk te realiseren. Denk aan de stikstofproblematiek, elektriciteitsnetwerken en aansluitingen, financiële ondersteuning voor betaalbaarheid, mobiliteitsinvesteringen, versnellen procedures en capaciteit in de uitvoering. In de Woondeals zijn deze daarom ook uitgebreid benoemd. De inzet van het Rijk, en in het bijzonder van de minister als ‘toegangspoort’ richting de overige departementen, is hierbij onmisbaar. De Woondeals zijn eenstevige basis om de gesprekken met het Rijk over deze inzet voort te zetten.

Strategische Agenda Flevoland

Er moet in Flevoland meer gebeuren dan het stapelen van stenen. Onder de noemer ‘Samen Maken We Flevoland’ willen Rijk en regio bouwen aan een inclusieve samenleving waar voor iedereen een thuis is. In de Strategische Agenda Flevoland beschrijven partijen waar zij de komende jaren naar toewillen werken. Dat vraagt om extra investeringen in bereikbaarheid, onderwijs, voorzieningen, aantrekkelijkheid van het landschap, banen en verdienvermogen. Om de relatie tussen de Woondealsen de Strategische Agenda Flevoland te onderstrepen is een Aanvullende afspraak gemaakt tussen Rijk en regio. Zo kan de regio ook via de Strategische Agenda Flevoland sturen op de (lange termijn)ontwikkeling van Flevoland en bouwen aan een vitale samenleving.

Nieuws

Meest gelezen

menu