Europa is bereid om Lelylijn op te nemen in sneltreinnet

Brussel staat positief tegenover het opnemen van de toekomstige Lelylijn in het grensoverschrijdende Europese snelspoornet, zegt transportminister Mark Harbers. Foto: Archief DvhN

De Europese Commissie staat positief tegenover het Nederlandse verzoek om de Lelylijn tussen Lelystad en Groningen onderdeel te maken van het Europese TEN-T snelspoornetwerk. Verkeersminister Mark Harbers heeft daarom goede hoop dat Brussel gaat meebetalen. Dit meldt Dagblad van het Noorden.

Het kabinet heeft daar in juli een formeel verzoek voor ingediend bij de commissie en lobbyt daar nu voor in Brussel en bij de EU-lidstaten.

Voor de beoogde sneltreinverbinding tussen Amsterdam en Groningen via Flevoland en Friesland zou dat een cruciale stap zijn. Opname in het TEN-T-net opent het zicht op een miljardenbijdrage uit Brussel voor de Lelylijn. Het kabinet heeft zelf 3 miljard gereserveerd voor het project, maar de kosten bedragen minimaal het dubbele en kunnen oplopen tot 10 miljard.

Brussel opent de miljardenpot voor het Europese TEN-T-programma echter alleen voor grensoverschrijdende spoorprojecten. Nederland verbindt de Lelylijn daarom in zijn Europese lobby aan de Wunderline, de snelle spoorverbinding die de komende jaren wordt gerealiseerd tussen Groningen en Bremen.

‘Lelylijn geeft impuls aan verbinding Nederland met Noord-Duitsland’

Daarmee zou de Lelylijn dus onderdeel zijn van een sneltreinverbinding Amsterdam-Bremen. Een koppeling van beide spoorprojecten ‘geeft een nieuwe impuls aan de verbetering van de verbinding (van Nederland, red.) met Noord-Duitsland’, schrijft Harbers in zijn brief aan de Kamer.

Hoewel de regering tot dusver vooral focust op verbetering van de hogesnelheidslijnen naar Brussel, Parijs en Londen, ziet ze de Lelylijn wel degelijk ook als een ‘relevante’ toevoeging aan het internationale snelspoornet, schrijft Harbers. Datzelfde geldt voor het spoor van Utrecht naar Arnhem en het Duitse Ruhrgebied.

Die internationale benadering van het Lelylijn-project betekent niet dat het nationaal belang van het project uit het oog verliest, benadrukt de minister op vragen van BBB-Kamerlid Caroline van der Plas. Ook als Brussel het spoorplan uiteindelijk toch niet opneemt in het TEN-T-programma, moet de lijn er komen.

‘Kabinet verliest nationaal belang van spoorlijn niet uit oog bij Europese lobby’

Dat is precies ook de insteek van het gezamenlijke Deltaplan voor het Noorden, waar het kabinet samen met Groningen, Drenthe, Friesland en Flevoland aan werkt. In ruil voor de aanleg van de Lelylijn willen de vier provincies de komende jaren 220.000 woningen bouwen. Dat ontlast de overvolle Randstad en geeft het Noorden nieuwe economische impulsen.

De minister beraadt zich nog op een reactie op de recente ‘uitvoeringstoets’ die ProRail heeft uitgebracht over het project. Die pakt niet onverdeeld gunstig uit: de railbeheerder vindt dat andere spoorprojecten, vooral in de Randstad, de komende vijftien jaar voorrang moeten krijgen.

Nieuws

menu