Erfgoedvereniging Heemschut: 'In Flevoland verdwijnt steeds meer erfgoed verbonden aan de beginperiode'

Het werkeiland vanuit de lucht: op de lege plek aan de dijk staat een appartementengebouw van 16 meter hoog gepland, op het veldje van het voormalige PTT-gebouw links een veel lager gebouw. Archieffoto: Fotostudio Wierd

In een brief aan Provinciale Staten van Flevoland somt Erfgoedvereniging Heemschut recente ontwikkelingen op waarbij sprake is van sloop, onzekerheid of onvoldoende bescherming van erfgoed in Flevoland.

Zo verdwijnt met de komende sloop van De Trekvogel het oudste gebouw van Almere en wordt de waarde van het pionier-gebied De Blocq van Kuffeler aangetast.

Bedieningshuisje Ketelhaven

Een vergelijkbaar locatie is Ketelhaven in Dronten waar de provincie Flevoland onlangs het Bedieninsgshuisje Ketelhaven heeft laten slopen. Het karakter van het gehele gebied dreigt te verdwijnen door woningbouwplannen.

Werkeiland Lelystad

Het gemeentelijke monument ‘Werkeiland Lelystad’ wordt eveneens bedreigd door woningbouwplannen. Er is onzekerheid ten aanzien van de oudste scholengemeenschap in Lelystad alsmede het ziekenhuis.

Sloopplannen oudste woningen Emmeloord

Voor de oudste woningen in Emmeloord, aan de Rietstraat en de Zeebiesstraat, zijn sloopplannen aangekondigd.

Een bijzonder cultuurhistorisch aspect van Flevoland is het ontworpen landschap. ‘De provincie Flevoland weigert in haar beleidsplannen (‘Erfgoednota’, ‘Landschap van de Toekomst’) het landschap daadwerkelijk te beschermen’, aldus Heemschut. ‘Ook heeft de provincie het Steunpunt Archeologie en Monumenten Flevoland opgeheven’.

Erfgoedvereniging Heemschut roept de Flevolandse politiek op om op te komen voor het Flevolandse Erfgoed. ‘Er is een keerpunt nodig, want telkens wordt wel weer een reden gevonden om toch tot sloop over te gaan’.

Nieuws

menu