Enquête RECRON: 'Omzet- en banenverlies door vliegroutes Lelystad Airport'

Er wordt al volop gewerkt aan de uitbreiding van Lelystad Airport. Fotostudio Wierd

Lelystad - Het nieuwe Lelystad Airport zal leiden tot omzet- en banenverlies in de recreatieve en toeristische sector in Flevoland, Overijssel en Friesland. Deze conclusie trekt de RECRON na een enquête.

Zeer negatieve gevolgen

Maar liefst zeventig procent van de 135 bedrijven die meededen aan de enquête geeft aan (zeer) negatieve gevolgen te verwachten van de geluidseffecten van Lelystad Airport. Niet alleen een enorme afname van de omzet, maar ook het verlies van arbeidsplaatsen zal groot zijn.

Tientallen miljoenen euro's verlies op jaarbasis

Driekwart van de ondernemers verwacht een negatieve impact op de omzet. Waarvan 35 procent zeer negatief tot zwaar negatief. De schatting bedraagt minimaal tientallen miljoenen euro’s verlies op jaarbasis. Dit staat in schril contrast met het terugverdienen in 13 jaar tijd van de investering van 90 miljoen in Lelystad Airport. Bijna 60 procent van de ondervraagde ondernemers verwacht een forse daling van de werkgelegenheid met enkele honderden tot mogelijk duizenden banen.

Aantasting kernwaarden recreatie

Recreatieondernemers zien de unieke kwaliteiten van hun recreatie en vakantieproduct in gevaar komen. Rust wordt door de ondervraagden als meest cruciale waarde voor het bedrijf en hun gasten beschouwd, gevolgd door natuur en schone lucht. Deze kernwaarden worden sterk aangetast.

[De tekst gaat verder na de foto]

 

Slechte organisatie inspraak

De verantwoordelijke plannenmakers, overheidsbesturen en onderzoekers hebben in het geheel geen rekening gehouden met en/of onderzoek gedaan naar de effecten van de vliegroutes op Toerisme en Recreatie. Alleen al op de Veluwe gaat het om een sectorbelang van 270 miljoen omzet aan vakanties, 750 miljoen aan directe bestedingen van vrijetijdsactiviteiten en een werkgelegenheid van 21.000 mensen. Met Overijssel erbij komt het neer op totaal 1402 miljoen en 51.700 banen.

Uit de enquête blijkt dat maar liefst 97 procent van de ondernemers aangeeft geen reële inspraak te hebben gehad. 94 Procent zegt onvoldoende tot zeer matig info te hebben ontvangen over Lelystad Airport en de voorgenomen concrete vliegroutes.

Uit alle hoeken van bezwaarmakers - ondernemers en inwoners - wordt opgeroepen Lelystad Airport uit te stellen totdat de indeling van het Nederlands luchtruim is herzien. Dan kan er direct op veel grotere hoogten gevlogen worden vanaf Lelystad. Herindeling is ook de basis waarop het luchtvaartbesluit is genomen, aldus Ella Nanninga tijdens de informatieavond in Apeldoorn.

Faillissement

Een eigenaar van een drietal campings onder de Veluwse route geeft aan: 'Mensen uit het westen komen hier voor de rust en sommigen zelfs met een longaandoening voor de schone lucht. Die gaan echt niet meer komen als er continu vliegtuigen laag overkomen. Als dit doorgaat is een faillissement onvermijdelijk'.

Het onderzoek is gedaan in samenwerking met de stichtingen @reddeveluwe en @hoogoverijssel. Lees hier een samenvatting van de resultaten van het onderzoek.

Nieuws

menu