Economisch vestigingsklimaat in Dronten is op orde

Het economisch vestigingsklimaat in Dronten is op orde. BUN/ Kees Bakker

Dronten - Dronten doet het op economisch gebied heel goed. Dat blijkt uit het onderzoek naar het economisch vestigingsklimaat dat bureau BMC het afgelopen half jaar deed in opdracht van de Rekenkamer Dronten.

In het onderzoeksrapport is een groot aantal conclusies geformuleerd en worden aanbevelingen gedaan.

Regionale samenwerking verdient versterking

Er is sprake van actief beleid door de gemeente, maar over de resultaten kan beter worden gecommuniceerd, zowel naar de gemeenteraad als naar de stakeholders. Ook de regionale samenwerking verdient versterking en verheldering, waarbij de scharnierfunctie tussen de Zwolse regio en de Metropool Amsterdam beter kan worden benut. Daarnaast wordt aanbevolen om de samenwerking met de provincie Flevoland en Horizon (provinciale ontwikkelingsmaatschappij) te versterken.

Duurzaam economisch beleid

Ook is er sprake van duurzaam economisch beleid, toch herkennen ondernemers dit niet altijd. Er zijn op dit vlak meer kansen te pakken. De gemeente kan hier consequenter over communiceren, doorpakken, stimuleren en faciliteren.

Het lokale bedrijfsleven is betrokken

Verder blijkt uit het rapport dat er sprake is van grote betrokkenheid van het lokale bedrijfsleven. Dat wordt zowel door de gemeente als het bedrijfsleven gewaardeerd. Niet altijd is duidelijk wat er met aanbevelingen vanuit de overlegplatforms economische agenda, de zogenoemde SEA-groepen, wordt gedaan.

Per saldo is de Rekenkamer van mening dat het economisch vestigingsklimaat op orde is. 'We zijn blij en tevreden met de reactie van het college van burgemeester en wethoudeers op dit onderzoek'.

Vervolgopdracht

Bij dit onderzoek ging het bewust om een terugblik: op basis van beleid en bestuurlijke acties van de afgelopen periode worden conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan. Omdat dit onderzoek midden in de periode van de coronapandemie heeft plaatsgevonden, heeft de Rekenkamer aan BMC een vervolgopdracht gegeven voor een aanvullend advies naar aanleiding van uitbraak COVID-19 en de impact op de economie. Dit aanvullend advies is recent vastgesteld en vanwege de economische omstandigheden en de gewenste snelheid niet eerst voor een bestuurlijke reactie voorgelegd aan het college van B en W.

Belangrijkste aanbevelingen

De belangrijkste aanbevelingen uit het aanvullend advies zijn:

  • Groei toe naar een mix aan economische activiteiten die minder conjunctuur gevoelig is.
  • Zet in op verduurzaming van je economische activiteiten, zowel in maatschappelijk, economisch als milieu op zicht. Met andere woorden zet in op activiteiten waarbij er meer lokaal, schoner en materiaal zuiniger wordt geproduceerd. Pak de rol als facilitator en maak op korte termijn actieplannen met ondernemers.
  • Zet in op regionale samenwerking voor de toegang tot fondsen.
  • Stuur op behoud van werkgelegenheid bij de jeugd en kwetsbare groepen.
  • Zet in op om-, her- en bijscholingstrajecten en loonkostensubsidie.

De gemeenteraad van Dronten buigt zich naar verwachting ná de zomer over het onderzoek.

Nieuws

Meest gelezen

menu