Dronten investeert in stranden

Zomerpret aan het Veluwemeer.

Zomerpret aan het Veluwemeer. Archieffoto: Fotostudio Wierd

Dronten - Het college van burgemeester en wethouders van Dronten heeft de beleidsvisie Stranden vastgesteld. De belangrijkste punten die uit het participatietraject voor het nieuwe strandenbeleid naar voren kwamen, zijn: kwaliteit, behoud en openbaarheid van de stranden en meer ruimte om te ondernemen.

Wethouder Irene Korting zag het afgelopen driekwart jaar grote betrokkenheid bij de stranden in de gemeente. ‘De beleidsvisie Stranden is tot stand gekomen na een uitgebreid participatieproces waarbij zowel ondernemers, strandbezoekers, inwoners, omwonenden en belanghebbende organisaties op diverse momenten en manieren hebben meegedacht'.

‘Dronten geeft je de ruimte. En als dat ergens zichtbaar is, dan is het wel aan de oostkust van onze gemeente’, zo staat in de visie. De gemeente wil de oostkust nog meer als toeristische regio op de kaart zetten. De gemeente Dronten heeft een kustlijn van zestig kilometer lang waaraan acht recreatieve stranden liggen. Uit het participatieproces blijkt dat behoud van deze acht stranden belangrijk is.

Gemiddeld scoren de stranden een 7,4

Uit het onderzoek onder strandbezoekers (100) en de uitkomsten van de enquête op www.ikpraatmee.nl (368 deelnemers) blijkt dat de stranden in de gemeente gemiddeld een 7,4 scoren. Meer dan de helft van de bezoekers komt van buiten de provincie Flevoland. Zo’n 5% is afkomstig van een verblijfsaccommodatie en ongeveer 40% komt geregeld, één of meerdere keren per jaar, naar de stranden.

Samen zorgen voor kwalitatief goede stranden

Zowel ondernemers als gemeente hebben belang bij kwalitatief goede stranden. Voor de ondernemers betekenen meer bezoekers op de stranden bijvoorbeeld meer inkomsten. Voor de gemeente zijn de stranden belangrijk voor het versterken van de vrijetijdseconomie. De gemeente voelt zich verantwoordelijk voor goede randvoorwaarden die uitnodigen tot ondernemen. Beide belangen maken dat er een gedeelde verantwoordelijkheid bestaat voor het op orde brengen en houden van de stranden.

Eenmalige investering in kwaliteitsimpuls stranden

De visie stelt voor dat de gemeente eenmalig investeert in een kwaliteitsimpuls van de stranden. Gericht op faciliteiten in de openbare ruimte zoals toiletvoorzieningen, afvalbakken en groenvoorzieningen. De ondernemers blijven verantwoordelijk voor het dagelijks beheer. Zoals het schoon houden van strand, afvalbakken, toiletvoorzieningen en groenvoorzieningen. Per strand worden daarover in de beheersovereenkomsten afspraken gemaakt tussen ondernemers en de gemeente op basis van de beleidsvisie stranden.

De beleidsvisie stranden wordt naar verwachting in het najaar in de gemeenteraad behandeld.