Dronten Toen 54 | Tweede plek Dronten

Pas in zijn nieuwjaarstoespraak van 1971 meldt landdrost Otto dat 1 januari 1972 waarschijnlijk de ‘geboortedatum’ wordt van de gemeente Dronten. Geschiedschrijving Dronten

Dronten - In aflevering 54 van Dronten Toen schrijft Kees Hermus over de vorming van de gemeente Dronten.

De Flevolander van 21 april 1970 meldt dat de Tweede Kamer instemt met de vorming van de gemeente Dronten. Minister Beernink van Binnenlandse Zaken vond dat het in cultuur brengen van Oostelijk Flevoland, dat inmiddels 12.000 inwoners telde, dusdanig was gevorderd dat het tijd was voor gemeentevorming.

Opschaling en herindeling van gemeenten

Gerekend naar de oppervlakte zou de toekomstige gemeente Dronten de tweede gemeente van Nederland worden met 35.195 hectare. Anno 2021 komt Dronten overigens niet meer voor in de Top 5, omdat er een voortdurend proces van opschaling en herindeling van gemeenten plaatsvindt. Waren er in het jaar 1900 nog 1.121 gemeentes, nu zijn dat er 347.

Of de gemeente Dronten bij de provincie Gelderland zou worden ingedeeld was nog maar de vraag. Een grondwettelijke mogelijkheid was om de nieuwe gemeente onder toezicht te stellen van de minister van Binnenlandse zaken.

Nieuwjaarstoespraak 1971

Pas in zijn nieuwjaarstoespraak van 1971, zo valt te lezen in De Flevolander van 8 januari van dat jaar, meldt landdrost Otto dat 1 januari 1972 waarschijnlijk de ‘geboortedatum’ wordt van de gemeente Dronten. In zijn toespraak kregen verder de problemen rondom de instelling van de gemeente Dronten ruime aandacht. Het bezoek dat minister Beernink aan Dronten bracht, maakte duidelijk dat de inwoners van Dronten, die in een ‘hearing’ zeer eensgezind waren op het punt van de aansluiting bij de provincie Gelderland, kunnen worden gerustgesteld dat het niet aansluiten bij een provincie geen grond meer is om de gemeentevorming tegen te houden. De gedachte is dat de aansluiting bij een provincie een latere vorming van een eigen provincie in de weg zou kunnen staan.

De Tweede Kamer der Staten Generaal begroette het wetsontwerp met instemming, nu moest het nog door de Eerste Kamer der Staten Generaal. Enige spoed was welkom, want na de finale toestemming van de beide Kamers was nog een periode van vijf tot zes maanden nodig om de voorbereidingen te treffen voor de verkiezingen van de gemeenteraad.

Geschiedschrijving Dronten

‘Dronten Toen’ staat onder redactie van Geschiedschrijving Dronten en wordt samengesteld aan de hand van eerdere publicaties in de Flevolander, voorloper van de FlevoPost.

Kees Hermus

Nieuws

menu