Definitieve uitslag Waterschap Zuiderzeeland: wie bezetten de zetels?

Het waterschapshuis in Lelystad.

Het waterschapshuis in Lelystad. Archieffoto: Mediahuis Noord

Dijkgraaf Hetty Klavers, maakte donderdag, als voorzitter van het centraal stembureau, de definitieve uitslag van de waterschapsverkiezingen bekend. De opkomst was 47,3 procent. De voorlopige uitslag werd op 16 maart bekendgemaakt. Nu volgt de uitslag op persoonsniveau. Op 29 maart worden de nieuwe bestuursleden geïnstalleerd.

Het bestuur - de Algemene Vergadering - van Waterschap Zuiderzeeland bestaat uit 25 personen. Daarvan zijn er 21 gekozen door de kiezer. De overige vier zetels zijn de geborgde zetels. Deze zijn bedoeld voor vertegenwoordigers van groepen die een bijzonder belang hebben bij de taken van het waterschap: ‘Natuur’ en ‘Ongebouwd’. Op 27 maart wordt afscheid genomen van de huidige Algemene Vergadering.

De 21 gekozen leden

BBB

Peter Hilgers, Zeewolde

Inge van Schie-Rameijer, Lelystad

Jouke Bokma, Espel

Hubert Levers, Ens

Walter Kempenaar, Zeewolde

Jacob van den Berg, Urk


Water, Wonen en Natuur

Jo Caris, Almere

Janneke Ottens, Lelystad

Monique Bekkenutte, Almere

Rien van der Velde, Emmeloord

Marc de Rooy, Lelystad

Laura Bouwmeester - den Broeder, Almere


ChristenUnie-SGP

Wolter van der Kooij, Dronten

Jacob de Borst, Urk


VVD

Tom Vereijken, Rutten

Hanneke Berenst, Almere


AWP voor water, klimaat en natuur

Johan Bertelkamp, Almere

Willem Herrebrugh, Lelystad


CDA

Roelof Oost, Urk


50PLUS

Rob van Voorst, Almere


Belang van Nederland (BVNL)

Hans Wortel (Hans), Almere


De benoemde leden (geborgde zetels)

Jaap Lodders en Bert Philipsen, namens LTO Noord.

Riet Rijs en Renze Huizinga, namens de Vereniging van Bos- en Natuureigenaren.

De komende weken gaan partijen met elkaar in onderhandeling met als doel uiteindelijk een nieuw dagelijks bestuur - het college van Dijkgraaf en Heemraden - te formeren. De onderhandelingen over de formatie van het college starten met een ‘informatiefase’. Naar verwachting heeft het waterschap voor de zomervakantie een nieuw college van Dijkgraaf en Heemraden.