Corneel wordt niet in 'slaapstand' gezet

De lancering van Corneel

De lancering van Corneel Fotostudio Wierd

Lelystad - De gemeenteraad van Lelystad staat niet toe dat poppodium Corneel in de ‘slaapstand’ wordt gezet. Het overgrote deel van de gemeenteraad steunde dinsdag een voorstel dat dat moet voorkomen. Ook wethouder Madelon van Noort is niet van plan mee te werken aan zo'n slaapstand.

Slaapstand

Die slaapstand was een voorstel van Kubus, die verantwoordelijk is voor Corneel. Kubus wil van Corneel af. Ten eerste wil men zich meer richten op de twee kerntaken, cultuureducatie en cultuurparticipatie. Ten tweede wil men op deze manier, samen met theater Agora en de bibliotheek, invulling geven aan een bezuiniging van twee ton op de subsidie aan de vier instellingen, die de gemeente per 2024 wil doorvoeren op de culturele instellingen in Lelystad.

Daarom hadden Kubus, Agora en de bibliotheek de gemeente voorgesteld Corneel vanaf 1 april ‘in slaapstand’ te zetten. De gemeente zou daarmee vanaf die datum kunnen besparen op de subsidie voor Corneel: die is jaarlijks zo’n 360.000 euro, dus de besparing zou dan dit jaar 270.000 euro zijn. De rest van het jaar zou dan kunnen worden besteed aan het bekijken hoe de popfunctie van Corneel in een andere vorm zou kunnen worden voortgezet in de toekomst. Kubus wil daar ook graag over meedenken.

Waarde poppodium

Maar de gemeenteraad wenst daar niet aan mee te werken. Ten eerste hecht men teveel belang aan de functie van een poppodium in Lelystad. Ten tweede vindt een groot deel van de gemeenteraad dat de culturele instellingen geen uitvoering hebben gegeven aan de opdracht van de gemeenteraad te onderzoeken hoe door samenwerking geld kan worden bespaard. Samenwerking is niet hetzelfde als het afstoten van één van de functies, vindt de gemeenteraad.

Kubus stelt dat de organisaties niet anders kunnen, omdat er de laatste jaren al teveel is bezuinigd op hen. Maar de gemeenteraad is juist bezig de komende maanden een nieuwe visie op cultuur in Lelystad te gaan maken. Als dan nu het poppodium ‘in slaapstand’ wordt gezet, en dus feitelijk wordt opgeheven, is een succesvolle culturele instelling al voor die visie is gemaakt om zeep geholpen.

[De tekst gaat verder na de foto]

Visie op cultuur

‘De la waarin dit rapport verdwijnt kan wat ons betreft niet diep genoeg zijn,’ zei Emiel van der Herberg (PvdA) over het rapport dat de culturele instellingen onder leiding van bureau Berenschot hebben geschreven. Maar dat rapport stond dinsdag nog niet ter besluitvorming op de agenda. Ondertussen wordt in dat rapport echter wel een datum genoemd van 1 april, waarmee Corneel in de slaapstand zou worden gezet. ‘En die datum nadert snel.’

Daarom diende zijn partij, samen met D66, ChristenUnie, GroenLinks, CDA en Jong Lelystad, een motie in waarmee moet worden voorkomen dat Kubus Corneel in de slaapstand zet. Wethouder Madelon van Noort zei ook niet van plan te zijn mee te werken aan het in slaapstand zetten van Corneel. ‘De subsidie voor dit jaar wordt gewoon gegeven, en daarmee kan Corneel gewoon de dingen blijven organiseren die ze doen, als de coronaregels dat weer toestaan.’ Mocht Kubus op eigen houtje besluiten het poppodium toch te sluiten of af te stoten, dan is dat een andere situatie. ‘Als ze niet doen wat in de subsidievoorwaarden is afgesproken, kan de subsidie worden teruggevorderd.’

Brede steun

Het voorstel werd daarop met 29 stemmen voor en 5 stemmen tegen aangenomen: alleen Mooi Lelystad en de PVV stemden tegen.

Corneel blijft dus open, in ieder geval dit jaar. En dat is een mooie opsteker op de dag dat initiatiefnemers van de actie ‘Lelystad gaat uit’ een petitie met ruim 4.200 handtekeningen overhandigden aan de burgemeester, van mensen die tegen de sluiting van het poppodium zijn. Eerder vandaag was er op het Stadhuisplein ook al een stil protest van jongeren , die met de boodschap ‘Leaving Lely’ zestig koffers op het plein neerzetten. Dat gebeurde met de onderliggende boodschap ‘Als Corneel sluit, gaan wij ook maar weg…’