'Broedermoord' op Corneel wordt niet gewaardeerd

Sammy-Jo Roelofs

Lelystad - Een groot deel van de Lelystadse politiek is absoluut niet te spreken over het rapport van Kubus, Agora en de bibliotheek, waarin wordt voorgesteld de subsidie aan poppodium Corneel te stoppen en het poppodium ‘in slaapstand’ te zetten. Zo willen de drie instellingen invulling geven aan de bezuiniging van 200.000 euro, die de gemeente wil doorvoeren vanaf 2024.

Broedermoord

‘Dat rapport raakt kant noch wal. Het is een slecht rapport dat niet voldoet aan de opdracht. De houding van Kubus hierin heeft me echt geïrriteerd. Dus wat ons betreft houden we Corneel open en halen we het geld dan maar bij Kubus weg,’ zei Bart Schopman (Mooi Lelystad) dinsdag, die verder sprak van ‘broedermoord’ van de drie instellingen op het kleine broertje Corneel.

Kubus is nu nog verantwoordelijk voor Corneel, maar wil af van het poppodium. De gemeente heeft de vier culturele instellingen eerder de opdracht gegeven te onderzoeken hoe ze door meer samenwerking vanaf 2024 zo’n 200.000 euro op de subsidie van ruim 5 miljoen euro kunnen bezuinigen. Kubus, Agora en bibliotheek zeggen daarin geen andere mogelijkheid te zien dan te stoppen met Corneel. De instellingen stellen dat er de afgelopen jaren op Kubus en bibliotheek al zoveel is bezuinigd dat daar niets meer af kan. Agora heeft het bovendien erg zwaar door de coronacrisis. Door te stoppen met Corneel, scheelt dat de gemeente jaarlijks 365.000 euro subsidie voor het poppodium. De drie instellingen willen vervolgens 160.000 euro van dat bedrag besteden aan een ‘stadsprogrammeur’ die jaarlijks een cultureel programma voor Lelystad maakt. Mogelijk dat daar dan ook weer concerten in terugkeren, op verschillende podia in de stad.

Henk Schraa (ChristenUnie) maakt zich ook boos over dat laatste. ‘Het is verkeerd dat de andere culturele instellingen vervolgens een greep doen uit de subsidie voor Corneel.’

Zelfstandig Corneel

De gemeente gaat nu bezig met het voorbereiden van een nota, waarin het gemeentelijk cultuurbeleid voor de komende jaren wordt vastgelegd. Een meerderheid van de gemeenteraad wil dat Corneel daar, als zelfstandig poppodium en dus los van Kubus, een plek in krijgt. De gemeenteraad wil zelfs bekijken of Corneel dan een andere plek kan krijgen. Men is alleen wel heel erg benieuwd wat Corneel daar zelf van vindt, omdat het vanuit de kant van het poppodium nog wel wat stil blijft.

Over hoe de bezuiniging van 200.000 euro dan moet worden ingevuld, lopen de meningen nog uiteen, al werd er wel geopperd dat als Kubus en Agora fuseren, dat in ieder geval één directeur scheelt.

Lastige positie

De vrijwilligers van Corneel, die zich hebben verenigd in de actiegroep ‘Lelystad gaat uit’, hebben inmiddels gereageerd op de vermeende stilte vanuit het poppodium zelf. Zij wijzen de gemeenteraad er op dat de vaste krachten van Corneel feitelijk in dienst zijn van Kubus, en dat dat het voor hen erg lastig maakt’

‘Dat maakt de positie van team Corneel om vrij naar buiten te treden met allerlei plannen, ideeën of meningen erg lastig. Ten tweede zit de vaste manager van Corneel, die dus ook in dienst is van Kubus, op dit moment ziek thuis. Er is pas heel recentelijk een interim manager aangesteld. Corneel heeft daarmee feitelijk geen stem of boegbeeld, behalve die van ons, de vrijwilligers, in de vorm van de actiegroep 'Lelystad gaat Uit'.’

Meedenken

De actiegroep wil graag meedenken over de toekomst van het poppodium en is daar ook hard mee bezig. ‘Wij hebben natuurlijk onze gedachten over hoe wij de toekomst van Corneel in Lelystad zien en we zijn ook blij met de steun die er politiek klinkt voor een zelfstandig poppodium, los van Kubus. We zijn ook bezig onze ideeën over de toekomst van Corneel op papier te zetten, ter inspiratie van het team van Corneel en als leidraad en motivatie voor onze eigen actiegroep. Maar wij zijn niet degenen die dat poppodium straks kunnen runnen. Daarvoor heb je professionele krachten nodig. Het laat zich raden dat wij, de groep van ongeveer 40 enthousiaste vrijwilligers, daar nu en in de toekomst graag onze inzet aan willen blijven leveren.’

‘We hopen dat u begrip heeft voor de lastige positie van de vaste krachten van Corneel die is ontstaan in dit dossier. Die discussie is in gang gezet met de in het openbaar en in het rapport van Berenschot geuite wens van moederorganisatie Kubus om Corneel in slaapstand te zetten en af te stoten. Tegelijkertijd zijn de vaste manager, programmeur en vrijwilligersbegeleider van Corneel wel in dienst van diezelfde Kubus, aan wie zij ook loyaal willen zijn, al is het niet ondenkbaar dat die loyaliteit op het moment onder druk staat. Dit alles maakt dat team Corneel in deze discussie, anders dan wij, haar stem niet luid en duidelijk kan laten horen.’

Vrijwillige bijdrage

De PVV zei dinsdag het idee van Mooi Lelystad om het geld weg te halen bij Kubus ‘prima’ te vinden. Verder opperde Ashwin van Stormbroek dat als de 4.000 mensen die de petitie tegen de sluiting van Corneel hebben getekend nou allemaal elk jaar 50 euro in een fonds storten, het probleem van hoe de bezuiniging moet worden ingevuld ook is opgelost.