Boombeheerplan geeft inwoners en gemeente houvast

Jaco Houweling

Dronten - Wie wel eens naar de Rijdende Rechter kijkt, weet dat bomen een bron van burenruzies zijn. 'En de gemeente Dronten heeft 18.650 bomen in het stedelijk gebied staan. Dus de gemeente is ook vaak een partij in dergelijke conflicten', zegt wethouder Roelof Siepel.

Beheersplan

Dan gaat het om de overlast die bomen kunnen veroorzaken. ‘Door afvallende bladeren en vruchten, doordat een boom zonlicht wegneemt, door de wortels die naar boven komen, er zijn allerlei manieren waarop mensen er overlast van kunnen hebben.’

De gemeente heeft daarom een ‘boombeheersplan’ geschreven. Daarin staat wanneer en wat er eventueel gedaan kan worden als een bewoner overlast ervaart van een boom. ‘Het uitgangspunt is dat een boom niet onmiddellijk wordt weggehaald. Bomen hebben namelijk ook een grote waarde voor Dronten. Ze zijn beeldbepalend voor straten en wijken en bepalend voor de groene identiteit van Dronten. En ze hebben waarde: ze verkoelen, slaan CO2 op, bufferen water, breken de wind en leveren voedsel en beschutting aan insecten, vogels en andere dieren. . Want hoe ouder en groter de boom is, hoe groter de bijdrage aan de groene uitstraling van Dronten.’

Houvast

Bij meldingen van overlast zal de gemeente daarom eerst gaan kijken wat daar aan gedaan kan worden zonder de boom te kappen. ‘Onderhoud, snoeien. Uitgangspunt is dat bomen ook een bepaalde mate van overlast mogen geven.’ Bomen die tot de vastgestelde groenstructuur van Dronten horen worden sowieso niet gekapt, tenzij de veiligheid in het geding is. Bijvoorbeeld doordat door een ziekte van de boom ook mens en dier ziek kunnen worden of mensen gewond kunnen raken door afvallende takken van een zieke boom. Ook bouwplannen kunnen reden tot kap zijn, alhoewel in dat soort gevallen het ook voorkomt dat in de ontwerpen van woningen of wijken rekening moet worden houden met de aanwezige bomen.

Voor bomen die buiten de groenstructuur staan, in hofjes en straten, is de invloed van bewoners op het wel of niet kappen van een boom groter. ‘Doordat alles in het boombeheerplan omschreven staat, geeft dat inwoners ook meer houvast als ze last hebben van een boom en richting over wat ze daar aan kunnen doen of vragen van de gemeente.’

Nieuws

menu