Apothekers Oostelijk Flevoland en de Noordoostpolder verenigd in coöperatie

Medicijnen. Foto: Pixabay

Apothekers in Oostelijk Flevoland en de Noordoostpolder zijn vanaf heden verenigd in de Coöperatie Apotheken noordoost Flevoland (CAF). Bij deze coöperatie zijn alle actief zijnde apotheken in Oostelijk Flevoland en de Noordoostpolder aangesloten.

Door deze samenwerking kan de zo gewenste samenwerking met andere zorgverleners waaronder huisartsen, thuiszorginstellingen, patiëntenorganisaties, ziekenhuizen en dergelijke nog beter vorm krijgen.

Inhoudelijk zal de farmaceutische zorg voor patiënten nu nog uniformer aangeboden kunnen worden. Tevens is er structurelere afstemming met andere zorgverleners. Dat elke zorgverlener hier nauw bij wordt betrokken, is een grote aanwinst voor de patiënt.

De inspanningen vanuit CAF zullen uiteindelijk voor de patiënten leiden tot nog optimalere farmaceutische zorg.

Duidelijk herkenbaar loket

Gelet op de vele en snelle veranderingen in de eerstelijnszorg én met name de hoeveelheid zorg die in een heel snel tempo toeneemt, is goed georganiseerde farmaceutische zorg met een en hetzelfde aanspreekpunt zeer gewenst. De coöperatie wil een duidelijk herkenbaar loket zijn voor apothekerszaken in Noordoost Flevoland.

Samenwerking intensiveren

De komende maanden zal CAF zich focussen op het intensiveren van de samenwerking met de diverse andere zorgpartijen en patiëntenorganisaties. Tevens zullen er diverse zorgprogramma’s en ICT-projecten nader ingevuld en uitgevoerd worden.

Bij de coöperatie zijn apotheken aangesloten uit Biddinghuizen, Dronten, Lelystad, Swifterbant, Emmeloord, Marknesse en Urk.

Het oprichtingsbestuur wordt gevormd door drie apothekers uit de regio te weten: Anja Immink (Dronten), Alma Middelbeek (Emmeloord) en Roeland Böttger (Lelystad).

www.caf-apotheken.nl

Nieuws

menu