Al meer dan 120 vogelsoorten op Marker Wadden

Kuikens en eieren van de kluut op de Marker Wadden. Natuurmonumenten / @marker_wadden

Lelystad - Op de Marker Wadden zijn al meer dan 120 vogelsoorten geteld. Afgelopen jaar zijn er tientallen nieuwe vogelsoorten bij gekomen, meldt Natuurmonumenten. 'Het was een supermooi vogeljaar', aldus boswachter Ruben Kluit.

Naast reguliere vogeltellingen zijn ook speciale tellingen gedaan van kolonies, slaapplaatsen en broedvogels. 'Daaruit blijkt dat Marker Wadden zich echt tot vogelparadijs ontwikkelt', aldus boswachter Kluit.

Zangvogels

De maand september was de drukste vogelmaand, zo bleek uit de tellingen. Op één dag werden ruim 17.000 vogels geteld. Na september namen de aantallen af tot 500 in december.

De verschillen hangen deels samen met de plantengroei op Marker Wadden, verklaart Kluit. 'Op het haveneiland komt de plantengroei steeds meer op gang. En in het najaar, vanaf september, verblijven er relatief veel zangvogels op Marker Wadden. Die zaten bijna allemaal in de hogere vegetatie van het haveneiland. De meeste soorten waren ook gelijk nieuw op de totaallijst van vogels op Marker Wadden. De teller nu op ruim 120 soorten'.

Broedvogels

In 2018 zijn 17 soorten broedvogels genoteerd op Marker Wadden die bij elkaar zo’n 2800 territoria hadden. 'Kluut, visdief en kokmeeuw waren veruit het talrijkst. De kluut broedde hier met 208 paren, echt een groot succes. Toch was het aantal van 15 paar dwergstern en 41 territoria van kleine plevier voor mij het meest spectaculair. Die soorten zie je niet zo snel'.

Slaapplaatsen

Voor vogels die rustig willen slapen, is Marker Wadden ook steeds meer in trek, bijvoorbeeld voor zwarte sterns. In drie tellingen werden liefst tussen de 4000 en 9000 zwarte sterns geteld.

Ook ganzen hebben de archipel als slaapplaats ontdekt. 'In 2017 hebben we een slaapplaatstelling gedaan van ganzen en zwanen. Destijds was Marker Wadden voor hen nog geen echte slaapplaats; de teller bleef steken op drie grauwe ganzen. Afgelopen november was dat aantal opgelopen tot ruim 300 ganzen. Dan kun je wel spreken van een slaapplaats'.

Het komende jaar vinden opnieuw regelmatig vogeltellingen plaats.

Nieuws

menu