AED-netwerk dorpen van Dronten 100 procent gedekt

Fotostudio Wierd

Dronten - Na plaatsing van de laatste AED op basisschool De Driemaster, aan de Werfstraat in Dronten, heeft Dronten een 100 procent dekking in alle kernen van de gemeente, inclusief Ketelhaven.

AED staat voor Automatische Externe Defibrillator. De gemeente Dronten heeft zich ten doel gesteld om een sluitend netwerk van AED’s op te zetten, zodat inwoners bij hartfalen snel geholpen kunnen worden. In de tweede helft van 2018 is met een werkgroep van betrokken inwoners gestart met een AED-project onder leiding van HartslagNu. Wethouder Irene Korting van gezondheid bracht woensdag een bezoek aan de deelnemers om hen te danken voor de inzet: ‘Door de inzet en grote betrokkenheid van de leden van de werkgroep hebben we samen een dekkend netwerk gerealiseerd van AED’s en de groep burgerhulpverleners kunnen uitbreiden naar maar liefst 751 personen’, meldde zij trots.

Iedere week krijgen zo’n 300 mensen in Nederland buiten het ziekenhuis een hartstilstand. De kans op overleven is het grootst als er binnen zes minuten wordt gestart met reanimatie. Het project startte met het in kaart brengen hoeveel hulpverleners en AED’s er zijn, waar deze zich bevinden, of ze zijn aangemeld bij HartslagNU en 24/7 beschikbaar zijn. Aansluitend heeft de werkgroep gekeken waar aanvullende AED’s nodig zijn en zijn deze geplaatst. Bovendien is er aandacht gegeven aan het bestand van burgerhulpverleners. Op dit moment zijn er maar liefst 751 burgerhulpverleners, dit aantal ligt boven het landelijk gemiddelde van 1 procent.

Wethouder Korting geeft aan graag naar 820 burgerhulpverleners te groeien. Dat is 2 procent van de 41.000 inwoners: ‘We blijven dan ook aandacht schenken aan het werven van burgerhulpverleners door regelmatig een oproep te plaatsen op onze gemeentepagina in Flevopost en social media. Ook kijken we waar we initiatieven om burgerhulpverleners op te leiden en te trainen kunnen ondersteunen om zo het bestand uit te breiden.’

Buitengebied

Voor dekking in het buitengebied wordt er onderzoek gedaan door HartslagNu en de Universiteit van Twente. Zij komen eind 2019 met specifieke richtlijnen voor het buitengebied. Op basis daarvan wordt gekeken hoe er in het buitengebied invulling aan kan worden gegeven.

Het dekkingsgebied is gepubliceerd op hartslagnu.nl/aed/