‘Polderwijs’, nieuwe school voor natuurlijk leren in Nagele

De stichting ‘Polderwijs’, wil een nieuwe school voor natuurlijk leren starten in de voormalige basisschool Klimop in Nagele. Foto Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Nagele - De Stichting ‘Polderwijs’ heeft voor het vestigen van een nieuwe school ‘voor natuurlijk leren’ haar oog laten vallen op de voormalige basisschool Klimop in Nagele.

De stichting, gevestigd in Dronten, heeft een verzoek ingediend bij het College en de Raad van de Noordoostpolder en wil zo spoedig mogelijk starten met het geven van onderwijs aan kinderen en jongeren van 4 tot 21 jaar. Polderwijs heeft een regionale functie en richt zich op de Noordoostpolder, Oostelijk- en Zuidelijk Flevoland en op de randgemeenten in zuidwest Friesland, de Kop van Overijssel en de omgeving van Kampen.

Sudbury Valleyschool

De school werkt volgens de principes van de ‘Sudbury Valleyschool’ in de Verenigde Staten. In Nederland zijn al diverse scholen volgens deze principes opgericht, die bekend staan als scholen voor ‘democratisch onderwijs’. Dit is niet een politiek statement, maar een pedagogisch uitgangspunt, want de school gaat uit van vrijheid van keuze, gelijkwaardigheid van leerlingen en hun begeleiders en van vertrouwen dat de ontwikkeling van een kind gaat zoals het past bij het kind zelf. De school werkt daarom niet volgens een vastgesteld onderwijsprogramma met lesrooster, maar haakt in op de vraag en de behoefte van het kind en volgt zijn/haar ontwikkeling. Door een uitdagende leeromgeving zullen de kinderen zich spelenderwijs op natuurlijke wijze ontwikkelen.

B3-school

Polderwijs is een zogenaamde B3-school. Dit betekent dat de inspectie een aangepast toezicht op de school hanteert. Het realiseren van kerndoelen voor taal en rekenen blijft een taakstelling, evenals het voldoen aan de leerplicht van kinderen, maar de school heeft de vrijheid om daar zelf met de kinderen inhoud en vorm aan te geven. Dat betekent ook dat de school niet op reguliere wijze bekostigd gaat worden en dat de ouders van de kinderen zelf zorgdragen voor de financiering van het onderwijs.

Buitenwereld in school brengen

Polderwijs wil graag de buitenwereld zoveel mogelijk in de school brengen en ook zelf de samenwerking zoeken met de mensen, andere scholen en instellingen in de omgeving buiten de school en op die manier deel uitmaken van de poldergemeenschap.

Belangstellende ouders kunnen meer informatie vinden op de website van de school, www.polderwijs.nl, of één van de informatieavonden bezoeken. De data en locaties staan op de website, waar men zich ook kan opgeven voor deelname aan een informatieavond.

Nieuws

menu