Wie helpt de graafbijen op de Knardijk?

Graafbij. Foto: StGrafix

Om nestelruimte te maken voor graafbijen, gaat Landschapsbeheer Flevoland samen met vrijwilligers stukken van de Knardijk afplaggen. De werkdag is gepland op zaterdag 11 maart. Hulp is welkom.

‘Wilde bijen zijn onmisbaar: zij bestuiven 75 procent van onze voedselgewassen en 85 procent van de wilde planten. Toch neemt hun aantal in rap tempo af. De helft van alle 358 soorten die in Nederland voorkomen is bedreigd!’, aldus Jan Nagel van Landschapsbeheer.

Grijze zandbij

Tot voor kort was de Knardijk een plek waar een grote kolonie van de grijze zandbij (Andrena vaga) zat. Ook de roodharige wespbij (Nomada lathburiana) werd er steeds te zien. Nagel: ‘Helaas is er nog maar weinig open, zandige grond aanwezig waar de bijen in kunnen nestelen. Daarom wil Landschapsbeheer op bepaalde stukken opnieuw afplaggen. Bijen nestelen namelijk graag in een bodem met een iets hardere bovenlaag en daaronder lossere zandgrond. Het deel dat wordt afgeplagd ligt boven op de Knardijk’.

Bij voldoende ‘handen’ is het ook mogelijk om nog naar de Voorlanden bij Dronten te gaan, om ook daar een stuk terrein af te plaggen voor de wilde bijen.

Wie de graafbijen op de Knardijk een handje wil helpen, kan voor meer informatie bellen of mailen met Jan Nagel (0320-294939 of nagel@landschapsbeheer.net).

Nieuws

Meest gelezen

menu