Wat kunnen we van Getijde verwachten? ‘Ik geloof echt dat het een goede oplossing is voor de problematiek waar we in Flevoland mee hebben te maken.’

Anne-Marijke Schakelaar (links) en Paula Roorda. Foto: Getijde

Getijde. Dat is de naam van het tijdelijk verblijf dat woonzorgorganisaties Coloriet, Woonzorg Flevoland en ziekenhuis St Jansdal in Lelystad in oktober beginnen. ‘Ik geloof echt dat het een goede oplossing is voor de problematiek waar we in Flevoland mee hebben te maken,’ aldus Paula Roorda, directeur van Getijde.

De naam past bij waar het tijdelijk verblijf voor staat en past bij Flevoland, stellen Roorda en manager Anne-Marijke Schakelaar van Getijde. De eerste is in het dagelijks leven directeur Wijkzorg bij Coloriet, de tweede verantwoordelijk voor het Eerstelijnsverblijf van Woonzorg Flevoland in Lelystad. Ze zijn ervaren zorgprofessionals in de thuiszorg en intramurale zorg. Samen gaan ze - met andere betrokkenen - het zorgconcept in Getijde vormgeven.

Weer hersteld naar huis

Getijde krijgt een plek op de tweede verdieping van het St Jansdal in Lelystad. Er wordt nu nog verbouwd, maar in de hoofden van Roorda en Schakelaar rijpen de plannen om ervoor te zorgen dat cliënten hier straks met de juiste diagnose, zorg en/of behandeling weer hersteld naar huis gaan.

Een nieuwe vorm van zorg gericht op kwetsbare ouderen en chronisch zieken in Flevoland, dat is wat Getijde biedt. De juiste zorg leveren op de juiste plek, bijdragen aan het langer thuis kunnen blijven wonen van mensen en het ondersteunen van huisartsen zijn aanleiding tot het oprichten van Getijde, tijdelijk verblijf Flevoland.

Zorgvraag veelal complex

Getijde richt zich op herstelzorg voor kwetsbare ouderen en chronisch zieken, bij wie de zorgvraag veelal complex is. In Getijde wordt multidisciplinair gewerkt aan herstelgerichte zorg. Het is een plek voor gerichte en hoogwaardige triage, observatie en diagnostiek. Zorg kan zo beter worden toegespitst op de behoefte van cliënten. Dit kan een kortdurende opname en behandeling zijn in het tijdelijk verblijf. Ook biedt Getijde herstelgerichte zorg, vergelijkbaar met de zorg die eerstelijnsverblijven en geriatrische revalidatiezorg leveren. En is het een plek waar wachtenden met een Wlz-indicatie voor verpleeghuiszorg thuis (Volledig Pakket Thuis) kunnen worden verpleegd.

Roorda is overtuigd van de noodzaak van het tijdelijk verblijf. ‘We krijgen steeds meer ouderen met complexe zorgproblematiek. Soms liggen ze onnodig lang in het ziekenhuis omdat thuis niet de juiste zorg kan worden geboden of worden ze, omdat de thuissituatie het niet toelaat, uit nood opgenomen op de spoedeisende hulp. Dat is zowel voor de mensen als de zorg niet goed. Getijde biedt in een rustige setting ruimte voor onder andere diagnose en herstelzorg. Een waardevolle aanvulling op het huidige zorgaanbod in Flevoland.’

Extra mogelijkheden

De eerstelijnszorg moet anders, vindt Schakelaar. Ze is gemotiveerd om hierin de samenwerking met huisartsen en de Spoedeisende Hulp aan te gaan. ‘De verkeerde-bedden-problematiek is iets dat ik in de praktijk geregeld tegenkom. Het onderliggende probleem is vaak complex van aard. Een combinatie van lichamelijke, psychische en soms ook maatschappelijke problemen. Dankzij een goede triage en de extra mogelijkheden die wij bij Getijde hebben, zoals het inschakelen van specialisten van het ziekenhuis, een specialist ouderengeneeskunde of zorgdomotica, kunnen wij cliënten de juiste zorg op de juiste plek bieden.’

Over de naam Getijde zijn de dames enthousiast. ‘Eb en vloed, de beweging. Het tijdelijke van de zorg die wij bieden komt erin terug,’ legt Roorda uit. ‘Cliënten blijven niet bij ons, maar gaan zelfredzaam weer naar huis.’

Kracht en wil om te herstellen

‘En er spreekt kracht uit,’ vult Schakelaar aan. ‘Kracht en wil om te herstellen. Op basis van de diagnose wordt een zorgplan met de hersteldoelen gemaakt, waarbij de cliënt de regie heeft. Bij opname wordt ook de ontslagdatum waar naar toe wordt gewerkt al aangegeven. Samen met de cliënt gaan we doelgericht aan het werk om zo goed mogelijk hersteld en zelfstandig weer naar huis te gaan.’

Doelgericht wordt nu ook gewerkt aan het werven van zorgmedewerkers en behandelaren, de bouw en inrichting van Getijde, het organiseren van de zorg en werkprocessen én de samenwerking met ketenpartners. Alles is erop gericht zodat Getijde op 1 oktober als tijdelijk verblijf de eerste cliënten kan ontvangen.

Meer informatie staat op de site van Getijde.

Nieuws

Meest gelezen

menu