Vragen over lage afschotcijfers herten in Oostvaardersplassen

Edelherten in de Oostvaardersplassen. Foto: Staatsbosbeheer

VVD, CDA en SGP in Provinciale Staten willen opheldering over de lage afschotcijfers van edelherten in de Oostvaardersplassen. De ‘reset’ van het aantal grote grazers wordt hierdoor voorlopig niet gehaald en de vraag is wat er aan gedaan kan worden om dit te veranderen.

Afschot niet gehaald

In de Oostvaardersplassen lopen volgens de laatste tellingen 1.900 edelherten rond. De provinciale politiek heeft in 2018, na een discussie van vele jaren, besloten dat het aantal teruggebracht moet worden tot zo’n 500. Dat is wat het gebied maximaal aankan aan grote grazers, samen met de 600 konikpaarden en heckrunderen die er rondlopen. Het teveel aan herten wordt afgeschoten.

In april bleek echter dat er deze winter slechts 157 edelherten zijn afgeschoten. Volgens beheerder Staatsbosbeheer komt dat door de zachte winter. ‘Die maakte dat de herten zeer actief en alert waren en dus moeilijk benaderbaar voor de faunabeheerders. Zeker in combinatie met de openheid van het gebied. Een koude periode zoals we vorig jaar hebben gehad, is deze winter uitgebleven. In deze koude periodes worden er doorgaans meer dieren geschoten dan op mildere dagen.’

Andere opties

Maar daarmee komen de doelstellingen voor de Oostvaardersplassen en de reset van het aantal grote grazers wel in gevaar. Door het terugbrengen van het aantal grote grazers moet de natuur in het gebied hersteld worden en moet het weer een vogelparadijs worden. De drie partijen willen daarom weten welke opties er nu nog liggen om toch de streefcijfers van het maximum aantal grote grazers te halen. Zijn er bijvoorbeeld alternatieve jachtmethoden om er voor te zorgen dat de aantallen komende winter wel worden gehaald?

Leren van anderen

Ook vragen de partijen zich af of Staatsbosbeheer wel genoeg jaagcapaciteit heeft om de gestelde doelen te halen. ‘In andere natuurgebieden in Nederland, zoals de Waterleidingduinen in Noord-Holland en de Veluwe, wordt de benodigde afschot wél gehaald. Wat valt er te leren van het beheer in die gebieden? Worden er over en weer ervaringen uitgewisseld met de instanties die het beheer in deze gebieden uitvoeren?’

Nieuws

menu