Vermoeden van vogelgriep in Oostvaardersplassen wordt bevestigd na onderzoek van dode ganzen

Grauwe ganzen in de Oostvaardersplassen. Foto: Archief Egbert Voerman

Nadat vorige week dinsdag voor het eerst een aantal dode vogels werd aangetroffen in de Oostvaardersplassen, werd al vermoed dat het hier om slachtoffers van vogelgriep ging. Het onderzoek van drie dode brandganzen door Wageningen Bioveterinary Research (WBVR) bevestigt dit vermoeden.

Dit meldt boswachter Hans-Erik Kuypers van Staatsbosbeheer vandaag in het boswachtersblog van de Oostvaardersplassen .

Hoewel vorige week nog niet zeker was dat het om vogelgriep ging, nam Staatsbosbeheer direct voorzorgsmaatregelen. Bezoekers in de voor publiek toegankelijke delen werden via bordjes gewaarschuwd. Kuypers: ‘Honden kunnen ziek worden van het eten van door vogelgriep aangetaste dieren. We hebben bezoekers gevraagd om dode en verzwakte dieren te laten liggen en honden aan de lijn te houden’.

‘Hopen dat de sterfte meevalt’

Aan de virusziekte zelf kan niets worden gedaan, legt Kuypers uit. ‘We kunnen alleen maar hopen dat de vogelgriep snel weer verdwijnt en dat de sterfte meevalt. Dat er nu vogels doodgaan is helaas onvermijdelijk’.

Geen beperkingen voor uitvoering beheer

Bij het beheer van het natuurgebied volgt Staatsbosbeheer de richtlijnen van de betrokken overheidsinstanties. Kuypers: ‘We hebben regelmatig contact met hen om af te stemmen. Tot nog toe zijn er geen beperkingen voor de uitvoering van het beheer. Dat wil zeggen dat we ook door kunnen gaan met onder andere het faunabeheer en plantwerkzaamheden’.

Staatsbosbeheer kiest er zelf voor om geen werkzaamheden uit te voeren waardoor watervogels verstoord worden en het gebied door de verstoring uit zouden vliegen. Kuypers: ‘We vermijden dan ook de plekken dicht bij water. Dus de plekken waar zich watervogels op kunnen houden’.

Dode vogels worden niet verwijderd

Staatsbosbeheer laat de dode vogels liggen, tenzij de NVWA of andere daarvoor verantwoordelijke instanties de beheerder daartoe oproepen. ‘Het verwijderen van de dieren is voor grote delen van de Oostvaardersplassen onbegonnen werk’, licht Kuypers toe. ‘Zo is het moeras nagenoeg ontoegankelijk en zou het zoeken en verwijderen van dode vogels juist extra verstorend werken’.

Waarschuwing voor bezoekers blijft gehandhaafd

De informatiebordjes bij de ingangen van het Oostvaarderveld en andere waterrijke, publiekstoegankelijke delen binnen het Oostvaardersplassengebied worden vervangen. Bezoekers worden er op gewezen dat ze mogelijk dode of verzwakte vogels tegen kunnen komen en dat ze hun hond aangelijnd moeten houden. Ook blijft het dringende advies om de dieren niet aan te raken van kracht.

Nieuws

Meest gelezen

menu