Totale criminaliteit in Lelystad daalt, maar cybercrime neemt toe

Schietincident in de Voorstraat in Lelystad op 2 juni 2021. Archieffoto: Fotostudio Wierd

De totale criminaliteit in Lelystad is afgelopen jaar met 6 procent gedaald ten opzichte van het jaar daarvoor. Dit blijkt uit het overzicht van de politiecijfers over 2021.

In 2020 registreerde de politie nog zo’n 3.996 misdrijven. Inmiddels is dat aantal gedaald tot 3.739 in 2021. Burgemeester Mieke Baltus: ‘Ik ben tevreden dat de totale criminaliteit al jaren daalt. De komende periode wil ik mij richten op de veiligheidsthema’s die stijgen en op de wijken die achterblijven in de goede ontwikkeling’.

Beter beeld van aandachtspunten

Baltus: ‘De politiecijfers combineren we met grootschalige enquêtes, waardoor we een beter beeld krijgen van aandachtspunten. Zo hebben we in september vorig jaar bijna tweeduizend inwoners gevraagd naar hun gevoel van veiligheid en of zij slachtoffer zijn geweest. Door dit soort vragen weten we dat er steeds minder mensen in Lelystad slachtoffer worden van criminaliteit. Inmiddels ligt dat percentage op 29 procent, terwijl dat 15 jaar geleden nog 42 procent was. Het gaat dus de goede kant op, maar de ambitie is om Lelystad nog veiliger te maken. Zo zien we dat mensen steeds vaker slachtoffer worden van cybercrime en digitale oplichting. Ook het aantal meldingen van jeugdoverlast moet omlaag. In het nieuwe veiligheidsplan 2022-2026 komen we met een uitwerking om deze problemen aan te pakken’.

Samenvatting veiligheidsbeeld

Opvallende dalers zijn de registraties van:

  • inbraak/diefstal bedrijf en instelling (-40%, van 128 naar 77)
  • het aantal woninginbraken (-37%, van 179 naar 113)
  • het aantal geweldsdelicten met -15% (van 534 naar 452)
  • het aantal vernielingen met -14% (van 414 naar 358).

Tenslotte zijn bij de overlastmeldingen het aantal meldingen met verwarde personen gedaald met -14 procent (van 668 naar 573). Opvallende stijgers zijn autokraken (+24 procent) en het aantal meldingen jongerenoverlast (+12 procent).

Stijging cybercrime

Er is al langer een trend zichtbaar waarin we zien dat de traditionele criminaliteit daalt. Dit is te zien in de dalingen van de registraties van veel voorkomende criminaliteit (inbraak, vernielingen, diefstal). In Lelystad zien we tegelijkertijd de stijging naar digitale criminaliteit en online fraude. Mede door corona is de digitalisering in een versnelling terecht gekomen, waarbij de beveiliging tegen deze vorm van criminaliteit niet in hetzelfde tempo is meegegroeid. Het percentage dat slachtoffer is geworden van cybercrime is in Lelystad gestegen van 15 procent in 2019 naar 18 procent in 2021.

Nieuws

menu