Stichting pleit nogmaals voor de verplaatsing van het oorlogsmonument in Lelystad

Het oorlogsmonument in het Stadspark. Foto: Fotostudio Wierd

GroenLinks-raadslid Judith Boertjens benadrukt dat zij de wens van het Georganiseerd Overleg Lelystad (GOL) om het oorlogsmonument van het Stadspark te verplaatsen naar een plek voor de Agora geen ‘onzin’ vindt.

Boertjens zegt verder dat zij in haar bijdrage twee weken geleden over dit onderwerp in de gemeenteraad geen twijfel heeft willen uiten over de volgens het GOL slechte toegankelijkheid van de huidige plek voor mensen met een beperking.

‘Kleine aanpassingen’

Het GroenLinks-raadslid reageert daarmee op het artikel in de FlevoPost van vorige week . GroenLinks blijft tegen verplaatsing van het herdenkingsmonument van het Stadspark naar een plek voor de Agora. De partij was drie jaar geleden, toen de discussie voor het eerst speelde, ook al tegen. GroenLinks is van mening dat met ‘kleine aanpassingen’ de huidige locatie ook beter toegankelijk kan worden gemaakt voor mensen met een beperking, al denken de gemeente en de organisatie van de Dodenherdenking daar anders over.

Stichting hoopt dat raadsleden mening bijsturen

De eventuele verplaatsing van het monument blijft wel een heikel punt. De nieuwe stichting ‘Herdenken, verzoenen en vrijheid’, waarin onder andere vertegenwoordigers van de veteranen, de Joodse gemeenschap in Lelystad en de organisatie van de Dodenherdenking zijn vertegenwoordigd, pleit in een brief aan de gemeenteraad om in te stemmen met verplaatsing van het monument. Zij merkt op dat het elk jaar moeilijker wordt de Dodenherdenking te organiseren en de grote toestroom aan mensen en genodigden fatsoenlijk te kunnen ontvangen in het Stadspark. De stichting verbaast zich er ook over dat een aantal partijen in de gemeenteraad die drie jaar geleden nog voor verplaatsing waren nu opeens tegen zijn.

De gemeenteraad praat vandaag (dinsdag 5 oktober) verder over het onderwerp.

Nieuws

menu